Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2009

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po piatykrát súťaž Kultúrna pamiatka roka. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí. Do súťaže bolo nominovaných 13 projektov. Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer odovzdal 28. októbra 2010 v dvorane budovy ministerstva ceny Kultúrna pamiatka roka 2009 – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Laureátmi v kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky sa stali tieto tri projekty:

  • komplexná obnova a reštaurovanie mobiliára dreveného artikulárneho kostola v Hronseku,

  • reštaurovanie svätyne rímskokatolíckeho Kostola sv. Štefana kráľa v Žiline,

  • komplexná obnova a reštaurovanie Kaplnky sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina v Bratislave.

V kategórii Obnova pamiatkového územia získalo titul Kultúrna pamiatka roka 2009 Mesto Skalica za obnovu a revitalizáciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny.
Zo súťažných projektov zostali neocenené v kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky tieto nominácie: Sobášny palác v Bytči, karner sv. Michala v Trenčíne, lampový stĺp (Wetterkreuz) v Kremnici, krypta H. M. Havloviča pri Kostole sv. Juraja v Pruskom, meštiansky dom na ul. Š. Višňovského 3 v Banskej Štiavnici, parný kúpeľ v Sklených Tepliciach a grotta s vyhliadkovou vežou v historickom parku J. B. Magina v areáli kaštieľa v Dubnici nad Váhom. V kategórii Obnova pamiatkového územia boli medzi nomináciami mestské opevnenie – parkánový múr v Bardejove a komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky paláca Pálffyovcov v obci Nový Život, časť Tonkovce, ktorá získala čestné uznanie SPP a Nadácie SPP.
(z tlačovej správy MK SR)

Apsida Kostola sv. Štefana kráľa v Žiline po reštaurovaní.
Foto: archív J. Doricu