Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2008

26. novembra 2009 udelilo Ministerstvo kultúry SR po
štvrtýkrát ocenenia Kultúrna pamiatka roka. Poslaním súťaže, ktorú každoročne od
roku 2006 vyhlasuje a organizuje MK SR, je podpora zodpovedného prístupu
vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samospráv miest a obcí
k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry pri
príprave súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti
ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými tohto roku boli
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických
miest a obcí SR.

Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister
kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty za realizáciu
obnovy pamiatok ukončenú v uplynulom kalendárnom roku. V jednom kalendárnom roku
môžu titul Kultúrna pamiatka roka získať maximálne štyri pamiatky v dvoch
kategóriách (tri objekty kultúrnych pamiatok a jedno pamiatkové územie).

Za obnovu pamiatok v roku 2008 boli na cenu Kultúrna
pamiatka roka 2008 nominované tieto pamiatky a pamiatkové územia:

1. Reštaurovanie barokového organu a
zábradlia empory v chráme sv. Michala v Skalici.

2. Obnova západného krídla trnavskej
radnice.

3. Rekonštrukcia opevnenia Farského kostola
(Marienburg) v Trenčíne.

4. Mauzóleum Andrássyho
v Trebišove.

5. Hudobný pavilón Kursalón v kúpeľnom parku
v Sklených Tepliciach.

6. Apponyiho palác
v Bratislave.

7. Meštiansky dom na Rudnayovom nám. č. 4 v
Bratislave

8. Rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne
Márii v Novej Lesnej.

9. Verejné priestranstvá historického centra
Banskej Štiavnice.

10. Muničný sklad – Kramerov lom
v Bratislave.

11. Stredoveká kaplnka a priľahlé priestory
na hrade Ľupča.

12. Reštaurovanie a obnova západnej a južnej
fasády vrátane fasád severnej a južnej veže premonštrátskeho Kostola sv. Trojice
v Košiciach.

13. Obnova areálu mestského amfiteátra
v Trnave.

foto Trnava, obnova západného krídla radnice

Ceny víťazom súťaže Kultúrna pamiatka roka 2008 slávnostne odovzdal v Dvorane
Ministerstva kultúry SR štátny tajomník MK SR Ivan Sečík. V kategórii
Príprava a realizácia obnovy historického prostredia
udelila odborná komisia cenu za úpravu verejných priestranstiev historického
centra Banskej Štiavnice – Námestia sv. Trojice, Radničného námestia, Ul. A.
Kmeťa, Dolnej ružovej ulice, Hornej ružovej ulice, Starozámockej ulice a
Novozámockej ulice.

V kategórii Príprava a realizácia
obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky
získali ocenenie
traja uchádzači. Cena putovala do Trnavy za obnovu západného krídla radnice,
ktorá ako pôvodný stredoveký objekt z prelomu 14. a 15. storočia nesie v sebe
mnoho zachovalých architektonických prvkov. Ďalej cenu získala stredoveká
kaplnka a priľahlé priestory na hrade Ľupča. Cieľom reštaurátorských prác bolo
prinavrátenie pôvodných architektonických a výtvarných hodnôt kaplnky, sakristie
a vstupnej chodby. Premonštrátsky Kostol sv. Trojice v Košiciach si tiež
odniesol ocenenie v tejto kategórii za reštaurovanie vonkajších fasád a veží.
Kostol bol postavený v roku 1681 a nesie znaky prechodu renesancie do baroka.
Pôvodne bol postavený pre rád jezuitov, ktorí pri ňom založili školy a biskup
Kisdy založil prvú košickú univerzitu. Preto sa kostol spomína aj ako
„Univerzitný kostol“. Po zrušení jezuitského rádu získali kostol premonštráti.

(skrátené)

Tlačový referát MK SR