Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky uzavrelo 3. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka slávnostným
odovzdávaním cien dňa 4. novembra 2008 v Dvorane MK SR.

Do súťaže bolo prihlásených 15
pamiatkových objektov. Cenu Fénix z rúk ministra kultúry Slovenskej republiky
Mareka Maďariča prevzali vlastníci a reštaurátori 4 pamiatok. Nositeľmi
titulu Kultúrna pamiatka roka 2007 sa stali secesný most v Kráľovej pri Senci,
Marianum v Trnave, radnica v Bardejove a Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej
ulici v Bratislave.

Ministerstvo kultúry ako
vyhlasovateľ a organizátor súťaže pri jej príprave spolupracuje s vedeckými a
odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a partnermi súťaže,
ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia
SPP.

Cieľom súťaže je každoročne
oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu
obnovy kultúrnych pamiatok a inšpirovať tak zodpovedný prístup vlastníkov
národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva.

Okrem osvedčenia a ceny v
podobe artefaktu Fénixa ocenení dostanú aj finančnú odmenu vo výške 250 000
Sk.

(Z tlačovej správy MK
SR)

Secesný most v kráľovej pri Senci, stav po reštaurovaní. Foto: L. Chamutti st.
Secesný most v kráľovej pri Senci, stav po reštaurovaní.
Foto: L. Chamutti
st.