Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2006

25. októbra 2007 vyhlásili v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave pri príležitosti výročia založenia Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok, prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky, výsledky súťaže Kultúrna pamiatka roka 2006. Súťaž sa uskutočnila po druhýkrát, jej vyhlasovateľom je MK SR, partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP.

Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ocenenie komplexnej profesionálnej prípravy a realizácie obnovy či reštaurovania z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. V súťažnom roku 2006 sa stretlo sedem nominácií. Odborná porota navrhla ministrovi kultúry udeliť titul Kultúrna pamiatka roka štyrom z nich ex aequo. Autori víťazných projektov si okrem ceny Fénix odniesli aj finančnú odmenu vo výške 250 000 Sk (celkovo sa rozdeľuje 1 milión korún).

Titul Kultúrna pamiatka roka 2006 získali tieto pamiatky:

Banská Bystrica, Thurzov dom – Zelená miestnosť za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské použitie reštaurátorskej technológie čistenia. (Pozri revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá č. 3/2007, s. 62 – 64).

Thurzov dom v Banskej Bystrici – Zelená miestnosť. Južná stena, stav po
reštaurovaní. Foto: archív
reštaurátorov

Košice, Kaplnka sv. Michala Archanjela za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej stredovekej pamiatky, pri ktorej bola venovaná pozornosť prezentácii archeologického dedičstva, dielam výtvarného umenia, umeleckoremeselným prvkom a stavebným prácam.

Tužina , rímskokatolícky kostol sv. Jakuba Staršieho za technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela.

Ladomírová, gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela za mimoriadne kvalitné a citlivé reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru chrámu, ktorý je súčasťou súboru drevených kostolov v Karpatskom oblúku nominovaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.