Prejsť na obsah

Kráľová pri Senci

Výber z dokumentácie (veľkosť výstupov je oproti originálom zmenšená)
č. ÚZPF: 2272/1
Lokalita: Kráľová pri Senci
Objekt: Most cestný, barokový
Autori dokumentácie: PÚSR-ODGD – Oddelenie grafickej dokumentácie
Autorské práva: Pamiatkový úrad SR

Fotodokumentácia:

kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most

kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most kralova pri Senci, most

Výkresová dokumentácia: Situácia (PDF, 324 kB), Pohľad čelný – južný (PDF, 1205 kB)

Ortosnímka: Južné priečelie mosta (JPG, 6138 kB)

Prezentácie: Poster – laserové skenovanie (201 kB), Ortosímka + vektor (JPG, 1258)