Prejsť na obsah

KPÚ Bratislava – Obnova Mestskej sporiteľne

KPÚ Bratislava – Obnova Mestskej sporiteľne - ilustračný obrázok
Mestská sporiteľňa v Bratislave bola postavená v rokoch 1930 – 1931 podľa projektu architekta Juraja Tvarožka. V 70-tych rokoch 20. stor. došlo k viacerým stavebným úpravám objektu, ktoré nerešpektovali pôvodné architektonické dielo. To sa týkalo aj ústredného priestoru bankovej haly. Interiéry už, podľa archívnych dokumentov, „nevyhovovali potrebám prevádzky, ako aj úrovni a rozsahu poskytovania peňažných služieb v hlavnom meste SR – Bratislave“. Pri tejto rekonštrukcii boli odstránené pôvodné architektonické detaily (obslužné pulty, povrchové úpravy, osvetlenie, sedenie a pod.). Začiatkom 21. stor., podľa projektov architektonickej kancelárie Ateliér architektúry – Bahna – Palčo – Starý – Toma z Bratislavy bola zrealizovaná obnova objektu, ktorej súčasťou bola aj nová úprava bankovej haly. Táto úprava pracovala s priestorom haly citlivejšie a autori pri nej uplatnili v kópii niektoré originálne architektonické detaily. V roku 2017 bola podľa projektov Architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ zrealizovaná ďalšia obnova bankovej haly, tiež vyvolaná novými prevádzkovými potrebami. Podkladom pre rekonštrukciu bol architektonicko-historický výskum, ktorý spracovala PhDr. Zuzana Zvarová v roku 2014, doplnený o sondážny prieskum originálnej farebnosti, ktorý vykonal reštaurátor Mgr. art. Adrián Giač. Obnova nadviazala na pozitívne prvky predchádzajúcej s tým, že viac a dôslednejšie sledovala originál. KPÚ Bratislava v priebehu obnovy trval v maximálne miere na rekonštrukcii originálneho riešenia architekta J. Tvarožka, vrátane farebnosti interiéru, rekonštrukcii ónyxových pultov v pôvodnom tvare a materiáloch a ónyxového schodiska. Dôležitým prvkom interiéru je aj prezentácia pôvodnej sklobetónovej podlahy, ktorá v originálnom projekte autora kopírovala pôdorysný tvar sklobetónovej klenby nad bankovou halou.

Banková hala (Tvarožek, T.: 10 rokov mestskej sporiteľne v Bratislave, Bratislava, Universum, 1934)
Banková hala 1996 (Archív J. Bahnu)
Banková hala pred obnovou 2014 (foto Z. Zvarová)
Banková hala po obnove 2018 (foto J. Mackovič)
Banková hala po obnove 2018 (foto J. Mackovič)
Detail ónyxového svietidla na schodisku 2018 (foto J. Mackovič)
Prezentácia pôvodnej sklobetónovej dlažby 2018 (foto J. Mackovič)