Prejsť na obsah

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec - ilustračný obrázok

V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho oprávňujú na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska. Hoci dnešná podoba kostola hmotovo zodpovedá jeho barokovej stavebnej fáze z druhej polovice 18. storočia, predpokladáme, že obsahuje aj relikty starších stavebných etáp. Jednoloďovú stavbu s výraznou vertikálnou vežou z exteriéru charakterizujú nielen výrazné oporné piliere, ale aj v nikách umiestnené sochy svätcov. Na čelnej fasáde ide o patróna kostola – sv. Vojtecha, po stranách so sv. Petrom a Pavlom. Na polygóne záveru svätyne sa nachádzajú sochy štyroch evanjelistov. V súvislosti s komplexnosťou zachovania pamiatkových hodnôt kostola a jeho bezprostredného okolia, bol pamiatkovej ochrane podriadený aj pôvodný úsek múra s architektonizujúcou bránou, ktorý vydeľuje sakrálny priestor kostola od profánneho priestoru obce.

Autor: Mgr. Radomír Sabol, PÚ SR

Pohľad z juhozápadu na areál kostola v Blatnom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Pohľad z juhu na areál kostola, v popredí s lurdskou jaskyňou. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Južná fasáda kostola sv. Vojtecha. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Vstupná brána areálu. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Interiér kostola, pohľad smerom do svätyne. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Pohľad na emporu s organom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018

Výmaľba klenby lode. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018