Prejsť na obsah

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch – nové nálezy

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  – nové nálezy - ilustračný obrázok
Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426. Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality. Ide o texty čiernou a červenou farbou písané neskorogotickou minuskulou používanou koncom 15. storočia. Podľa predbežného rozboru historika doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. v dvojriadkovom texte je pamätný zápis dátumu úmrtia Mateja Korvína († 6. apríla 1490). Fragmenty nápisu červenými písmenami majú črty chválospevu o Panne Márii od sv. Augustína (?). Zachované nápisy, hoci neúplné a poškodené trasovaním elektrického vedenia, sú výnimočnou epigrafickou pamiatkou a ich nálezy mimoriadnou reštaurátorskou a pamiatkarskou udalosťou.

Barbora Matáková, KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy