Prejsť na obsah

Košický „Hviezdoslav“…?

Košický „Hviezdoslav“…? - ilustračný obrázok

Už dlhé roky sa nás často mnohí pýtajú, pristaviac sa v Košiciach pri južnej strane Dómu sv. Alžbety – čo tam robí a prečo tam je do kameňa nad dvierkami do bočného schodiska vytesaný práve portrét básnika Pavla Országha Hviezdoslava s jeho typickou mašľou pod krkom ?! Usmievajúc sa, rozhodli sme sa v tomto roku 100. výročia odchodu do večnosti nášho básnika (8. novembra) raz a navždy ctenej košickej verejnosti, ba i návštevníkom nášho mesta a všetkým ctihodným čitateľom objasniť skutočný príbeh onoho „záhadného“ portrétu …  

Jozef Weber – staviteľ, podieľajúci sa na rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety

Bol to skúsený nemecký staviteľ – dnes by sme povedali stavbyvedúci, ktorý už v minulosti spolupracoval na obnovách historických budov. To bol zrejme dôvod, prečo ho Imrich Steindl, profesor na Technike v Budapešti – zodpovedný za obnovu košického Dómu sv. Alžbety – poveril v júli 1877 vedením tejto stavby. Ako ocenenie jeho práce môžeme hodnotiť aj tú skutočnosť, že po veľkom požiari mesta Bardejov v apríli 1878 poverili Webera aj vedením opráv Chrámu sv. Egídia.

Keď Jozef Weber 13. októbra 1880 neočakávane zomrel, mesto mu vystrojilo veľkolepý pohreb: okrem pracovníkov, zamestnaných na oprave Dómu sv. Alžbety, sa na ňom zúčastnila mestská rada a úradníci pod vedením mešťanostu i široká mestská verejnosť. Pred pohrebným sprievodom kráčala hasičská hudobná kapela, za ňou nasledovali štyri remeselnícke odvetvia, podieľajúce sa na oprave kostola: kamenári, murári, sochári a kováči, oblečení vo sviatočných uniformách a s čiernym flórom na modrých či bielych čiapkach, nesúci insígnie remesla. Rakvu niesli šestnásti kamenári a sochári, oblečení v čiernom: ôsmi sa striedali v nesení a ôsmi držali smútočné stuhy. Sprievod došiel slávnostným tempom na úpätie Kalvárie, odkiaľ rakvu viezol po hrob slávnostný pohrebný koč.

V decembri 1880 nastúpil na miesto stavbyvedúceho po Weberovi Viliam Fröde, skúsený staviteľ, pracujúci predovšetkým vo Viedni. Na pamiatku prvého stavbyvedúceho osadili v nasledujúcom roku, pred odovzdaním reštaurovanej svätyne, Weberovu reliéfnu podobizeň nad gotickým portálikom na južnej strane svätyne.

Sochárske dielo je prácou Waltera Aubrama. Samotná hlava bola vysekaná z kvalitného kameňa, rám okolo nej, pôvodne zo spišského pieskovca, zvetral do značnej hĺbky. Preto ho nahradili v rokoch 1989-1990 novým kusom kameňa. Keďže v tom období dodávateľ obnovy (PKZ Wroclaw) nemal k dispozícii archívnu fotodokumentáciu nápisu okolo Weberovej hlavy, meno a letopočet na novom kamennom ráme nebol obnovený. Dnes sa už okoloidúci nedozvie, kto sa naňho z portálika dómskej svätyne usmieva.

Autor: Ing. Kristína Markušová, KPÚ Košice