Prejsť na obsah

Košická abeceda…

Košická abeceda… - ilustračný obrázok

ABC Košice – mapová abeceda urbanistického vývoja

„ Pořád ješte můžeme vše napravit, můžeme omezit své dopady, obrátit směr našeho vývoje a opět se stát druhem, který bude žít v harmonii s přírodou. Stačí jen chtít. Nadcházejících několik desetiletí pro nás představuje poslední příležitost vybudovat si stabilní domov a obnovit bohatý, zdravý a úžasný svět, který jsme zdědili po svých vzdálených předcích. V sázce je budoucnost nás na této planetě, jediném doposud známém místě, na kterém existuje jakákoli forma života.“

David Attenborough (Život na naší planetě)

K májovým sviatkom a dňom mesta Košice si pamiatkari pripravili svoj „pamiatkarský darček“ pre Košičanov. V čase pandémie, karantén a home-office v prvom švrťroku 2022 bolo opäť trochu viac času na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na pokračovanie série digitálnych mapových podkladov pre užívateľov mesta a pre jeho fanúšikov. V „ateliéri KPÚ Košice“ sa zrodila ďalšia mapová „košická abeceda“ urbanistického vývoja. Poslúži pre lepšie vizuálne či celostné poznanie územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (MPR) – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu s jej ochranným pásmom, tentokrát v širšom historickom kontexte veľkého urbanizmu Košíc. V precíznom mapovom grafickom diele z podkladov GISMAP-u Košice sú tu v troch schémach vyznačené podstatné mestotvorné a urbanistické fenomény v ich vývoji i vo vzájomných vzťahoch. Táto košická abeceda urbanizmu je premietnutá v mapách graficky a vyhodnotená v časovom vývoji v troch hlavných etapách: (A.) Barokové Košice (podľa 1. vojenského mapovania, odrážajúc aj predošlý vývoj od stredoveku), kde k hlavným prvkom mestotvornej abecedy patrí predovšetkým povšimnutiahodné opevnenie, historické jadro i predmestia (tzv. huštáky), ale i cintoríny či vodné prvky, k zaujímavému detailu patrí napríklad vyznačené miesto šibenice. (B.) Secesné Košice (podľa mapy mesta z roku 1912), kde odporúčame všimnúť si jadro mesta s mlynským náhonom, zosúladenie železnice i mestskej koľajovej dopravy, areál nemocnice či parkov, i kostoly. (C.) Povojnové Košice (od roku 1945 do súčasnosti) s fenoménmi, ako sú socialistické sídliská vo vzťahu k historickému jadru a k historickej zástavbe, nové industriálne zóny, plochy železníc, dopravných tepien, ďalších parkových úprav, nemocníc, cintorína, univerzitných areálov, a iné.

Tieto mapy Vám poskytujú pohľad na urbanistický vývoj mesta v istej „ťahákovej skratke“ od baroka po dnešok, s náznakom istých perspektív i tendencií, lebo veď – „románska gotika i barok s renesancí i zde se dotýká….“

Viac tiež na:

/page/kosicky-jeruzalem-alebo-nova-mapova-vizia-opevnenia-mesta

/page/nova-mapa-kosickych-monumentov

Urbanisticko-historická troj-schéma vývoja slobdného kráľovského mesta Košice – na stiahnutie (JPG, 4 675 kB)

Autori: Ing. arch. Róbert Kiráľ – Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Foto / zdroje / autori: digitálny archív KPÚ Košice (R. Kiráľ)