Prejsť na obsah

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022)

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022) - ilustračný obrázok

Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu spojenú s vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktoré sa uskutočnia v utorok 29. 11. 2022 v historickej budove Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5, so začiatkom o 13:00.

Cieľom podujatia je podať komplexné a nateraz spravidla nepublikované informácie o frontových a lazaretných vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny, nachádzajúcich sa na území severovýchodného Slovenska. Prvá časť podujatia – konferencia sa bude primárne venovať metodickým otázkam, zameraným na výskum a obnovu týchto pietnych miest, predstaví príklady realizácie ich obnov na skúmanom území a poskytne pohľad na starostlivosť o vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v poľskej Haliči a v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.  Druhá časť podujatia – vernisáž výstavy účastníkom podujatia priblíži skúmanú problematiku pomocou vizuálnych prameňov a dobových artefaktov.

Výstava a vedecká konferencia prezentujú výsledky výskumu v rámci prioritného projektu Pamiatkového úradu SR „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, riešeného na KPÚ Prešov.

Partneri podujatia: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vojenský historický ústav Bratislava, Klub vojenskej histórie Beskydy

Registrácia je možná do 23.11.2022 emailom na anton.liska@pamiatky.gov.sk.

Potvrdenie účasti a prípadné otázny môžete zasielať na  anton.liska@pamiatky.gov.sk.

POZVÁNKA (PDF, 298 kB)

PLAGÁT S INFORMÁCIAMI (PDF, 373 kB)

PLAGÁT S PROGRAMOM (PDF, 762 kB)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Podcast s historikom Radoslavom Turíkom o 1.svet vojne a Slovensku na open.spotify.com