Prejsť na obsah

Konferencia Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

Konferencia Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov - ilustračný obrázok

Pozvánka Res PalffyanaInterdisciplinárna vedecká konferencia
Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov
sa bude konať 18. januára 2018 v Bratislave,
vo veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6. Na konferencii odznie 14 referátov, ktoré budú v rôznych súvislostiach tematizovať rod Pálffyovcov. Časový záber referátov zahŕňa 17. – 20. storočie. Záujemcov o účasť na konferencii prosíme o vyplnenie online prihlášky najneskôr do 16. januára 2018.

PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 400 kB)