Prejsť na obsah

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR „100 rokov – premeny miest“

Združenie historických sídiel Čiech,
Moravy a Sliezska, Združenie historických miest a obcí SR, Národný
pamiatkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR si Vás dovoľujú pozvať na XXVIII. konferenciu, ktorá sa uskutoční vo Valticiach od 22. do 24. marca 2018 na tému 100 rokov – premeny miest,
aby sme si pripomenuli výnimočný rok 2018, 100. výročie ukončenia 1.
svetovej vojny, rok boja za osamostatnenie, humanitu, slobodu, úctu k
občianskym právam, rovnoprávnosť, právo na vzdelanie a mierovú
spoluprácu európskych národov. Program konferencie bude zameraný
predovšetkým na historické budovy, pamiatky a pamiatkovú starostlivosť v
našich krajinách.
POZVÁNKA (PDF, 318 kB)
PROGRAM (PDF,198 kB)