Prejsť na obsah

Konferencia Počítačová podpora v archeológii

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako jeden zo spoluorganizátorov Vás pozýva na 18. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorá sa bude konať po druhýkrát na Slovensku. Termín konania konferencie je 29. – 31. máj 2019. Miestom konania bude areál kaštieľa v Kočovciach. K dispozícii bude novostavba s modernou konferenčnou sálou, ako aj stará budova kaštieľa.
Tak, ako aj po minulé roky, privítame príspevky a postery zamerané na aktívne a inovatívne využitie počítačových metód v archeológii (GIS, LIDAR, štatistiky, databázy, digitalizácia, fotogrametria, internet a pod.). Posterová sekcia bude vystavená počas celého trvania konferencie. Na podporenie študentskej aktivity plánujeme vyhlásiť cenu za najlepší študentský poster.
Termín registrácie aktívnych účastníkov a zaslania abstraktov je 15. 3. 2019. Pasívni účastníci sa môžu registrovať až do 31. 3. 2019.
Informácie o konferencii, šablónu na abstrakty, aj odkaz na prihlasovací formulár nájdete na stránke stuba.sk.

Plagát na stiahnutie (PDF, 3570 kB)