Prejsť na obsah

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum

Súčasťou industriálneho týždňa v Bratislave, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.9. – 30.9. 2017 v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva, bude aj vedecká konferencia rozširujúca poznanie o
technických fondoch múzeí a archívov v Bratislave, na ktorej sa
prostredníctvom prednášok oboznámime s múzejnými a archívnymi zbierkami
technického charakteru. Konferencia sa bude konať 26.9.2017 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Cieľom
konferencie je rozšírenie poznatkov o výskyte a dostupnosti prameňov k
technickým dejinám a industriálnym pamiatkam. Konferencia je určená
odborníkom z oblasti muzeologickej, archívnickej, praxe obnovy
kultúrneho dedičstva aj bádateľom zaoberajúcich sa industriálnymi
objektmi. Po konferencii bude nasledovať komentovaná prehliadka Vodárenského múzea a ostrova Sihoť.

Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov je nutná eletronická REGISTRÁCIA.

WEBOVÁ STRÁNKA DNI TECHNICKÝCH PAMIATOK 2017

POZVÁNKA NA KONFERENCIU (PDF, 371 kB)

PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 718 kB)


8:30 – 9:10 Registrácia účastníkov, zahájenie
konferencie

9:10 – 9:30 Lenka Halásová, Mgr.

Vodárenské múzeum Bratislava

Prečerpávacia stanica v Zimnom prístave

9:30 – 9:50 Jana Pohaničová, prof. Ing. arch., PhD.,
Peter Buday, Mgr., PhD.

Fakulta architektúry STU Bratislava

Na pulze doby: Feiglerovci a industriálna
architektúra Bratislavy

9:50 – 10:05 Michal Červeň, Ing.

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava –
minulosť a súčasnosť unikátneho technického diela

10:05 – 10:30 Diskusia,
prestávka

10:30 – 10:45 Martin Dubíny, Ing. arch.

Fakulta architektúry STU Bratislava

Prístav v meste – zabudnutá časť histórie
slovenských prístavných miest

10:45 – 11:00 Ernest Húska, Ing., Martin Goduš, Mgr.

Múzeum dopravy Bratislava

Projekt premeny lode Šturec na lodné múzeum a
múzeum riečnej dopravy

11:00 – 11:20 Jarmila Majerová, Mgr. PhD.

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita
Priemyselné dedičstvo SR: príspevok jednej katedry k jeho zviditeľneniu

11:20 – 11:40 Martin Mrázek, Ing., PhD.

Jana Fricová, Mgr.

Technické múzeum Brno

Tváře depozitáře

11:40 – 11:50 Diskusia

11:50-12:30 Obedná prestávka

12:30 – 12:45 Michal Tunega, Ing.

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR
Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky a jeho zbierky

12:45 – 13:00 Erik Žiak

Dopravný podnik Bratislava

Dvojnápravové električky v Bratislave 1895 –
2017

13:00 – 13:15 Peter Martinko

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej
dopravy Bratislavská Viedenská električka – historický predchodca dnešných
vlakoelektričiek (TramTrain)

13:15 – 13:30 Diskusia

13:30 – 13:45 Martin Šperka, doc. Ing., PhD.

Výpočtové stredisko, SAV, Bratislava

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na
Slovensku

13:45 – 14:00 Eva Belláková, Ing. arch.

Fakulta architektúry STU Bratislava

Úskalia výskumu architektúry historických
železiarní

14:00 – 14:15 Martin Kubala, Ing.

Múzeum petržalského opevnenia

Československé opevnenie v Petržalke a Múzeum
petržalského opevnenia

14:15-14:30 Štefan Bekeš, Ing. arch., PhD

Fakulta architektúry STU Bratislava

Prečo pyramída – prečo spolupráca?

14:30 – 15:00 Diskusia

15:00 Prehliadka ostrova Sihoť s výkladom