Prejsť na obsah

Kolokvium a výstava „Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť“ (22. 11. 2022)

Kolokvium a výstava „Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť“ (22. 11. 2022) - ilustračný obrázok

V roku 2022 si pripomíname sté výročie narodenia architekta Karola Chudomelku, zakladateľa špecializovaného ateliéru pre rekonštrukcie pamiatok na Slovensku. Karol Chudomelka zaujíma počtom a charakterom projektov výnimočné postavenie na slovenskej pamiatkarskej scéne. Tvorba tohto architekta odráža jeden z názorov na spôsob pamiatkovej obnovy, ktorý bol akceptovaný a medzinárodne uznávaný. Cieľom kolokvia, ktoré organizuje Fakulta architektúry a dizajnu STU, je priblíženie života a diela československého architekta a pamiatkara Karola Chudomelku a reflexia na tému pamiatkovej starostlivosti v druhej polovici 20. storočia. Na výstave sú použité dokumenty z Archívu Pamiatkového úradu SR.

Podujatie sa uskutoční v utorok 22.11. 2022 od 13:00 do 18:00 v Pistoriho paláci v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácií na stránke STU Bratislava: www.fad.stuba.sk

POZVÁNKA (PDF, 1532 kB)

Karol Chudomelka podujatie pozvánka