Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry

KPÚ Trenčín – Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry - ilustračný obrázok
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, pozýva pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 odbornú i laickú verejnosť dňa 26. septembra 2019 o 10:00 hodine do rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube, kde sa uskutoční podujatie pod názvom Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry. Témou prednášok budú najstaršie dejiny kostola, jeho stavebno-historický vývoj, ikonografia výtvarnej výzdoby, a tiež súčasné aktivity domácich občianskych združení zamerané na prezentáciu pamiatky.
POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF, 244 kB)

Logo DEKD 2019