Prejsť na obsah

Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja

Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja - ilustračný obrázok

Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2009. 130 s.
ISBN 978-80-970214-3-6

Titulka publikácie Kaštiele Nitrianskeho kraja
Mapa kaštieľov Nitrianskeho kraja

Kaštiele predstavujú jednu z najznámejších súčastí pamiatkovo chráneného fondu. I keď ich pôvodné poslanie už dávno stratilo aktuálnosť, sú výrečným svedectvom minulosti, ktoré treba chrániť a udržiavať tak, ako si chránime každý zriedkavý a cenný predmet. Spomedzi všetkých stavebných pamiatok minulosti v prítomnosti majú výhodu v tom, že vzbudzujú nepomerne väčší záujem nielen vďaka svojej polohe, ktorou v súčasnosti prevažne dominujú v kraji alebo obci, ale aj tým, že sa už stali súčasťou kultúrneho povedomia obyvateľov, či rodákov a návštevníkov príslušného kraja.

V Nitrianskom kraji bola v povojnovom období za účelom záchrany a následnej obnovy historicko-spoločenských, architektonických a tiež umelecko-remeselných hodnôt kaštieľov prevažná väčšina vyhlásená za národné kultúrne pamiatky. Niektoré kaštiele v pomerne dobrom stavebno-technickom stave našli vhodné využitie, mnohé však neboli najvhodnejšie využité a časť ostávala stavebne nezabezpečená, ak sa nenašiel vhodný užívateľ.

V tomto katalógu sú spracované všetky pamiatkovo chránené kaštiele Nitrianskeho kraja tak, ako boli verejnosti prezentované rovnomennou výstavou pri príležitosti 18. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré usporiadalo v septembri 2009 Mesto Nitra.

Celkom šesťdesiattri kaštieľov je zoradených podľa jednotlivých slohových období od renesancie (15) cez barok (15), barok – klasicizmus (6), klasicizmus – empír (16) až ku historizujúcim slohom včítane secesie (11).

Kaštiele s vhodnou funkciou a s tým súvisiacim zabezpečením základnej údržby a prezentovateľného architektonicko-stavebného stavu sú spracované v podrobnejšej úprave s ukážkami charakteristických architektonických prvkov, článkov, detailov, prípadne doplnkov exteriéru i interiéru ( na priloženej mape kraja označené plným krúžkom).

Ostatné kaštiele, ktoré nie sú užívané (na mape označené hviezdičkou), prípadne sú užívané iba čiastočne alebo v tomto čase je vykonávaná alebo pripravovaná ich obnova, sú prezentované iba základným popisom.

Predpokladom kvalitnej prípravy a následnej obnovy kaštieľov je získanie a vyhodnotenie poznatkov o kultúrnej pamiatke vykonaním architektonicko – historického, umelecko – historického, prípadne reštaurátorského a archeologického výskumu. Tri kaštiele – v Hajnej Novej Vsi, v Brhlovciach a v Solčanoch, ktoré uzatvárajú slohové obdobia renesancia, barok a klasicizmus, sú spracované podrobnejšie – práve ukážkami záverov výskumnej činnosti, ako činnosti, ktorá umožňuje odhaliť a spoznať historické fakty a situácie, ukryté pod nánosmi a prestavbami stáročí, prípadne potvrdiť údaje, známe z archívnych dokumentov.

Titulka Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja