Prejsť na obsah

Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku

ČIČO, M., KALINOVÁ, M., PAULUSOVÁ, S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.
Pamiatkový ústav Bratislava 2002, 408 s.

Publikácia s historickým úvodom a katalógovou časťou vyše 100 lokalít kalvárií je výsledkom dokumentácie a pasportizácie kalvárií na Slovensku. Obsahom hesla katalógu je: datovanie, iniciátor, podnet a priebeh výstavby kalvárie, jej stručná umeleckohistorická charakteristika, pramene a literatúra.