Prejsť na obsah

Kalendárium podujatí Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018

Kalendárium podujatí Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 - ilustračný obrázok

Podujatia organizované Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a
partnerskými inštitúciami:

(pre detailné informácie klikni na názov podujatia)

Monumento Salzburg – medzinárodný veľtrh ochrany a starostlivosti o kultúrne pamiatky

11.
– 13. január 2018

Interdisciplinárna vedecká konferencia: Res Palffyana – príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

18.
január 2018

Tlačová konferencia Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

29.
január 2018

Oživovanie hradov – odborná konferencia spojená s výstavou

13. – 14. február 2018

Udeľovanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej

18.
apríl 2018

Národná cena ICOMOS Slovensko

18. apríl 2018

Schemnitz Arch+A Days

11. august – 2. september 2018

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

1.
– 30. september 2018

Jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici

9. – 23. september 2018

50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku

17.
– 21. september 2018


BARDKONTAKT – odborná konferencia Problematika mestských pamiatkových centier

september
2018

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy – medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

17. – 19. október 2018


Medzinárodná konferencia: Architektúra prvej Československej
republiky

november
2018

Medzinárodná vedecká konferencia: Od c. k. Ústrednej komisie
k európskemu dedičstvu

november
2018

Odovzdávanie ceny Fénix – kultúrna pamiatka roka

november
2018

Odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

december
2018