Prejsť na obsah

Inštitúcie MK SR sa návštevníkom otvoria v stredu 18. novembra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že sa inštitúcie v pôsobnosti MK SR návštevníkom opäť otvoria v stredu 18. novembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre prevádzky, tak platí, že počet ich návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady budú taktiež pre verejnosť otvorené, no zároveň verejnosť prosíme, aby osobnú návštevu využívali v nevyhnutných prípadoch, a naďalej odporúčame uprednosniť komunikáciu formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.