Prejsť na obsah

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

V zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín.
V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu.
Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu.
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.