Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu

KPÚ Trnava – Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu - ilustračný obrázok
Na prelome januára a februára si rybár v riečisku Váhu pri Dvorníkoch v okrese Hlohovec všimol vďaka nízkemu stavu vodnej hladiny predmet, ktorý navonok vyzeral ako kameň, ale bol veľmi ťažký (cca 8 kg) a mal zvláštny tvar, preto ho ako zaujímavosť priniesol do Vlastivedného múzea v Hlohovci na určenie. Po očistení predmetu pracovníci múzea v domnelom kameni rozpoznali vzácny archeologický nález – minimálne 9 železných polotovarov kopijovitého a nožovitého tvaru. Polotovary zlepila vo vode do jedného pevného zhluku postupujúca korózia pomocou piesku a štrku. Artefakty museli byť pred tým ako sa dostali do vody zviazané alebo zabalené. Nález môže súvisieť s blízkym historickým brodom, ale na miesto nájdenia ho mohla premiestniť rieka aj z väčšej vzdialenosti. Múzeum po určení predmetu upovedomilo nálezcu a informovalo KPÚ Trnava, ktorý nález prevzal na konanie o náleznom. Nález je zatiaľ možné datovať len rámcovo do železnej doby až stredoveku. V mieste nálezu sa plánuje prieskum s účasťou viacerých inštitúcií a nález bude podrobený analýzam.
V nedávnej dobe ide už o druhý hodnotný nález z Váhu v trnavskom kraji ohlásený KPÚ Trnava. V roku 2017 sa na území Hlohovca našla bronzová čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby (1900 – 1800 p. n. l.).

Text a foto: Mgr. Matúš Sládok, PhD.

Fotografia nálezu zvrchu

Fotografia nálezu zboku

Odpadnutý nožovitý polotovar z nálezu

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava