Prejsť na obsah

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popola“

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popola“ - ilustračný obrázok
Mauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí tohto obdobia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v tejto lokalite.
Hlavná vstupná fasáda mauzólea je orientovaná na juhovýchod k poľnej ceste lemovanej stromovou alejou a napájajúcej sa na prístupovú cestu k areálu kostola. Predstavuje malú sepulkrálnu architektúru (na štvorcovom pôdoryse) postavenú v klasicistickom slohu s uplatnením antikizujúcich architektonických prvkov. Hlavný priestor mauzólea (hrobky) prekrýva nízka stanová strecha, jej predsieň malá štvorboká kupola flankovaná štvoricou kamenných obeliskov. Pôdorys a dispozícia stavby, vertikálne a horizontálne konštrukcie, t. j. celá hmota tehlovej stavby, klenba, kupola s obeliskami, členenie fasád a paládiovské okná, edikuly pre sochy, vstupná edikula s tympanónom, pôvodné kovania na okenných a dverných výplniach, ozdobné kované okenné mreže, dverná výplň, prezentujú repertoár hodnotných antikizujúcich architektonických prvkov a cenných umelecko–remeselných prvkov, ktoré zároveň dokumentujú charakter architektúry začiatku 19. storočia na Slovensku.
V roku 2017 bolo mauzóleum vyhlásené za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2017 vlastník nehnuteľnosti – Obec Horovce postupne realizovala komplexnú obnovu na základe rozhodnutia o zámere obnovy. V prvej etape bol obnovený krov a strešná krytina, ktoré boli poškodené padnutým stromom. Starú plechovú krytinu nahradila nová titánzinková krytina. V ďalších etapách boli v roku 2018 obnovené všetky okenné a dverné výplne a ich ozdobné kovania a v roku 2019 realizovaná obnova fasád mauzólea a všetkých poškodených architektonických prvkov. Poslednou etapou obnovy bude obnova interiéru kultúrnej pamiatky, všetkých poškodených architektonických prvkov a interiérovej výmaľby. Po komplexnej obnove plánuje obec zriadiť v priestoroch mauzólea múzeum rodiny Vietorisovcov. Jeho okolie bude slúžiť ako pietne miesto a zároveň oddychová zóna.

Mgr. Mária Ružôňová, Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov