Prejsť na obsah

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku - ilustračný obrázok
Kežmarská Reduta vznikla v rokoch 1818-1819 prestavbou domu zo 17. storočia, údajne postaveného na mieste bývalej strážnej veže. Chronostikon v maľovanom latinskom nápise na vlyse kladia na hlavnej fasáde obsahuje datovanie 1818 /VIGILIIS HOSPITIBVS AC OBLECTAMENTIS DESTINATA – „Budova určená pre stráže, pre cudzincov (pocestných) a pre zábavu“.
Mesto Kežmarok, takmer po 50 rokoch, zabezpečuje obnovu zastrešenia a fasád Reduty. Aj keď historický krov, až na malý nevyhnutný rozsah úprav, ostal zachovaný, drevená konštrukcia 4-bokej drevenej sanktusnej vežičky pod medeným oplechovaním bola výrazne prehnitá. S jej demontážou sa v plechovej guli našla fľaša s dvomi zvitkami pergamenových papierov, s latinskými textami a vedutou mesta. Ich odborný preklad napomôže a prispeje k ďalšiemu poznaniu histórie života kežmarčanov.

Autor: Ing. arch. Iveta Bujnová, KPÚ Prešov – pracovisko Poprad

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku

Historický nález v priebehu obnovy Reduty v Kežmarku