Prejsť na obsah

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009

logo EHHFBratislava hostila Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 (European Heritage Heads Forum 2009)

Bratislava 28. 05. 2009 na
zámku SchlossHof začalo Fórum riaditeľov európskych pamiatkových
inštitúcií 2009 (European Heritage Heads Forum 2009), ktoré pokračovalo vo štvrtok na Slovensku v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave,
na Červenom Kameni a v piatok na zámku Schönbrunn vo Viedni. Organizátormi podujatia boli Pamiatkový úrad SR za Slovensko a Spolkový
pamiatkový úrad (BDA) za Rakúsko. Na fóre bolo prihlásených 56
zahraničných účastníkov z 26 európskych krajín.

European Heritage Heads Forum vzniklo ako neformálne diskusné a odborné
fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci
krajín Európskej únie, najmä z podnetu p. Simona Thurleyho,
predstaviteľa English Heritage z Veľkej Británie. Prvé stretnutie sa
uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku
2008. Predmetom diskusií sú aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho
dedičstva v európskom priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé
nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, klimatických zmien,
tlaku investičných skupín a mnohé ďalšie. Azda najaktuálnejšou otázkou,
ktorá bude rezonovať na tohtoročnom podujatí aj v diskusii s komisárom
Jánom Figeľom práve na rokovaní v Bratislave dňa 28.mája 2009, bude
otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa príkladmi
návrhov záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v
jednotlivých európskych krajinách. Okrem toho sa očakáva aj prijatie
rezolúcie ku globálnej finančnej kríze zo strany fóra. Nie menej
zaujímavou problematikou je i otázka harmonizácie európskej legislatívy
so skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo
zriadené špeciálne European Heritage Legal Forum – právne fórum.
Diskutovanou témou budú aj otázky efektivity fungovania pamiatkových
inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v
jednotlivých krajinách. Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre
propagovanie problematiky European Heritage Label- Európske dedičstvo
ako aj európskeho internetového portálu kultúrneho dedičstva HEREIN.
Rovnako sa zaoberá efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho
kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu popularizácie disciplíny a
zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v krajinách
EU. Najvyšší predstavitelia pamiatkových inštitúcií sa aktívne
zúčastňujú týchto podujatí, o čom svedčí každoročný narastajúci počet
účastníkov. Toto fórum sa neuzatvára len do priestoru Európskej únie,
ale prizýva i predstaviteľov ostatných európskych krajín, s ktorými sa
snaží riešiť všeobecné i každodenné problémy. V neposlednom rade sa tak
vytvára veľmi dôležitá odborná sieť inštitucionálnych a personálnych
vzťahov v celoeurópskom priestore.

Nakoľko sa aj Slovensko prihlásilo k iniciatíve označenia „Európske
dedičstvo“ pre tie lokality, hmotné i nehmotné súčasti dedičstva, ktoré
predstavujú kultúrne, historické, tradičné i súčasné, architektonické,
umelecké, i prírodné hodnoty, ktoré významnou mierou prispeli k
pochopeniu v európskych kultúry a dejinách vo všeobecnosti, reprezentujú
hodnoty európskej identity a podporujú nadnárodnú interakciu pri
formovaní a pochopení spoločného európskeho kultúrneho priestoru, bude
stretnutie EHHF 2009 vhodným rámcom pre slávnostný akt odhalenia tohto
označenia pre hrad Červený Kameň dňa 28.mája. Hrad Červený kameň je
významný nielen ako architektonická pamiatka, ale predovšetkým je
významné jej pôvodné prebudovanie pre medzisklad spoločného podniku
Turzovcov a Fuggerovcov na ťažbu, spracovanie a export hlavne medenej
rudy, operujúceho medzi Banskou Bystricou, Nemeckom a Stredomorím. Najmä
toto sprítomňuje historickú paralelu a symboliku nadnárodnej európskej
hospodárskej politiky.

(Z tlačovej správy)

Pamiatkový úrad SR
Sekretariát generálnej riaditeľky
Tel: 02 20464105, 02 5477 4785

Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009

Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009