Prejsť na obsah

Pozvánka do Prešova na Festival architektúry a dizajnu – FEAD 2020

Pozvánka do Prešova na Festival architektúry a dizajnu – FEAD 2020 - ilustračný obrázok
FEAD 2020 sa uskutoční v dňoch 23.-25.9.2020 a odborná konferencia sa bude konať dopoludnia v piatok 25.9.2020 v zasadačke Krajského pamiatkového úradu Prešov na Hlavnej č. 115 v Prešove.
Krajský pamiatkový úrad Prešov sa pred 5-timi rokmi v rámci propagácie ochrany pamiatkového fondu zapojil do miestnej iniciatívy „FEAD – otvorená platforma pre všetkých, čo chcú veci meniť k lepšiemu“, ktorá má za cieľ preniesť ideu prípravy a budovania kvalitnej architektúry z ateliérov a uzavretých rokovaní do verejného priestoru pre všetkých. V kontexte tohtoročného motta FEADu „Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti“ si konferenciou pripomenieme 70. výročie vyhlásenia Pamiatkovej rezervácie Prešov jej predstavením formou prezentácií, fotokomparácií, panelovej výstavy, komentovaných prehliadok vybratých NKP, priblížením odborných materiálov…
Okrem konferencie ponúkne FEAD 2020 prehľad investičných zámerov mesta Prešov, zaspomíname si na osobnosti prešovskej povojnovej generácie architektov, odprezentujeme výnimočné diela modernej Slovenskej aj zahraničnej architektúry a to všetko priamo v centre mesta na Hlavnej ulici v Prešove. Súbor videoprezentácií, množstva menších podujatí a panelovej výstavy vonku na námestí, a tohto roku prvýkrát aj na sociálnych sieťach, má za cieľ vytvárať synergické väzby v oblasti architektúry, stavebníctva, školstva, aplikovaného dizajnu v spojení s ochranou pamiatkového fondu.
POZVÁNKA (PDF, 3 426 kB)
FEAD 2020 Prešov logo