Prejsť na obsah

Festival architektúry a dizajnu 2018 a konferencia Značka Európske dedičstvo

Festival architektúry a dizajnu 2018 a konferencia Značka Európske dedičstvo - ilustračný obrázok
Sklad soli v Prešove po obnove Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov Vás pozávajú na Festival architektúry a dizajnu 2018, ktorý sa koná v termíne od 26.9. do 28.9.2018 v Prešove. Podujatie vyvrcholí konferenciou venovanou Značke Európske dedičstvo, ktorú za Pamiatkový urad SR predstaví Mgr. Anna Tuhárska. Počas konferencie bude prebiehať aj vernisáž výstavy s rovnakým názvom, pozostávajúca z 38 panelov, pričom každý panel predstavuje jednu lokalitu v Európe, ktorá už značku európske kultúrne dedičstvo získala. Výstava má na Slovensku premiéru a slávnostne ju otvorí generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová. Druhý prednáškový blok konferencie sa bude venovať cintorínom z I. svetovej vojny, presnejšie ich identifikácii, výskumom, spôsobom obnovy a bude predstavené aj kreatívne stvárnenie ich prezentácie pre verejnosť s cieľom oživenia cestovného ruchu v Prešovskom kraji. PaeDr. Anton Liška PhD. z KPÚ Prešov bude informovať účastníkov konferencie o aktuálnom stave vyhlasovania cintorínov za národné kultúrne pamiatky. Tretí blok sa bude venovať industriálnej architektúre. Ing. arch. Tereza Bartošíková z Pamiatkového úradu SR predstaví architektúru obilných síl a sýpok na Slovensku. Súčasťou tejto témy je tiež výstava, ktorá bude v deň konferencie umiestnená v konferenčnej miestnosti a od 28.9.2018 inštalovaná v priestoroch KPÚ Prešov. Záverečnou témou bude prednáška Ing. Ľubora Suchého PhD. z KPÚ Prešov o areáloch výrobne soli v Prešove. Konferencia sa uskutoční v kongresovej sále obnoveného Skladu soli (pamiatkový objekt NKP Areál výrobne soli v Prešove-Solivare) a jej súčasťou bude aj sprevádzaná prehliadka celej národnej kultúrnej pamiatky.
Viac informácií nájdete na www.presov.sk
Pozvánka s programom (PDF, 1559 kB)
Program s mapkou (PDF, 2834 kB)