Prejsť na obsah

ORA Bratislava – Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016

ORA Bratislava – Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016 - ilustračný obrázok

Slávnostné vyhlásenie 12. Ročníka Súťaže Fenix – kultúrna pamiatka roka 2016 sa uskutočnilo 27.11.2017 vo Dvorane MKSR. Cieľom súťaže bolo ocenenie komplexnej, profesionálnej a výnimočne kvalitnej realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.

Za kategóriu reštaurovanie získal cenu Fénix Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava za reštaurovanie hlavného oltára v ev. kostole v Roštári, ktorý spravuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Oltár s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou zreštauroval odborný team reštaurátorov pod vedením akad. mal. Alexandry Šulíkovej v časovom období 2012 -2016. Zreštaurovaním pamiatky hlavného oltára z ev.a.v. kostola v Roštári   sa podarilo reštaurátorom obnoviť pamiatke jej pôvodné jedinečné hodnoty a  fond gemerských pamiatok na Slovensku bol   takto rozšírený o ďalší vzácny prírastok kultúrneho dedičstva.

Popri hlavnej súťaži vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel, a.s. spolu s Nadáciou SPP aj Súťaž o najkrajšiu obnovenú pamiatku za rok 2016. Aj túto cenu získal Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava pod vedením Mgr. Zuzany Tahy. Sošku Like získala Rímsko katolícka cirkev farnosť Bystré za komplexnú obnovu a reštaurovanie sochárskej neskorogotickej výzdoby Korunovania Panny Márie z rímsko katolíckeho kostola sv. Urbana. Dvojica sôch sv. Petra a sv. Pavla je staršia, pochádza z konca 15. storočia  a súsošie Korunovania Panny Márie z obdobia okolo 1500 zo spišského regiónu Reštaurovanie realizovali Akad.mal. Zuzana Chovanová a Mgr.art. Roman Tóth v priebehu   rokov 2014 – 2016. Profesionálnym reštaurovaním bola veľmi vzácnej pamiatke prinavrátená jej   niekdajšia krása, jedinečnosť a vysoké hodnoty neskorogotického sochárstva na Slovensku.

Udelenie ocenenia Fenix 2016Prevzatie ceny Fenix 2016Oltár v Roštári po reštaurovaníOltár v Bytrom po reštaurovaní

Video - hlavný oltár v Roštári