Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Evanjelický kostol v Štítniku – perla gotickej cesty Gemera s obnovenou strechou

KPÚ Košice – Evanjelický kostol v Štítniku – perla gotickej cesty Gemera s obnovenou strechou - ilustračný obrázok
Stredoveký farský kostol v Štítniku sa v premenách časov a historických príbehov stal pre miestnych i návštevníkov, laikov i odborníkov dnes známy ako evanjelický kostol augsburského vyznania v Štítniku v okrese Rožňava na Gemeri. Je výnimočnou a často navštevovanou národnou kultúrnou pamiatkou v Košickom kraji, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 558/1. Je známy a veľmi obľúbený na trase tzv. Gotickej cesty najmä vďaka unikátnym stredovekým nástenným maľbám zo 14. – 15. storočia, či vďaka vzácnemu historickému mobiliáru. Historik umenia Milan Togner o ňom výstižne napísal: „Interiér štítnického kostola je ozajstným priesečníkom tvorivých prúdov stredovekej produkcie monumentálneho maliarstva. Jeho význam nielenže prekračuje hranice gemerského regiónu, ale bezprostredne zasahuje do vývoja stredovekého umenia prinajmenšom v stredoeurópskom meradle.“ A spolu s Umbertom Ecom – jeho myšlienkou z románu Meno ruže by sme práve pri návšteve tohto nášho stredovekého klenotu mohli spolu zajasať slovami „Nemohol som zadržať výkrik obdivu nad jagavou krásou posvätného miesta. Bolo pravé poludnie a svetlo sa lialo oknami chóru a ešte bohatšie prúdilo oknami a vytváralo biele kaskády, ktoré sa ako mystické riavy Božej podstaty krížili na rozličných miestach kostola a zaplavovali oltár i mňa.“ A tak medzi mystikou a každodennou realitou tu vďaka štátnemu príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR – „Obnovme si svoj dom“ za rok 2019 mohli byť vykonané nevyhnutné práce na obnove strechy severnej lode kostola. Vlastníkom tejto kultúrnej pamiatky je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Štítniku. V roku 2019 realizoval vďaka štátnemu príspevku a pod odborným dohľadom KPÚ obnovu kostola, a to počnúc výmenou strešnej krytiny, cez výmenu latovania, opravu krovu (doplnenie nových, statikom určených prvkov), ako aj ošetrenie doplňovaných drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu, a tiež nevyhnutnú opravu (poškodených prvkov) klampiarskych konštrukcií. Zároveň šindľová krytina a latovanie boli vymenené aj na všetkých oporných pilieroch na severnej strane kostola.

Text a foto: Ing. arch. Miroslav Timár, KPÚ Košice – pracovisko Rožňava
(redakcia: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice)

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechou