Prejsť na obsah

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch - ilustračný obrázok

Rok 2019 bol rokom okrúhlych výročí spojených s menom architekta prof. Emila Belluša (*19. 9. 1899 – † 14. 12. 1979) – uplynulo 120 rokov od narodenia a zároveň 40 rokov od úmrtia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej architektúry. Pamiatkový fond, v ktorom sú evidované takmer všetky jeho zásadné architektonické diela vrátane už ikonických verejných či industriálnych stavieb, sa v roku 2019 obohatil o reprezentanta sakrálnej architektúry. Evanjelický kostol v Nesvadoch (okr. Komárno) z rokov 1950-1951 je jedným z dvoch realizovaných kostolov v portfóliu arch. Belluša a patrí do povojnovej fázy jeho tvorby. Veľmi podobne riešené evanjelické kostoly – v Nesvadoch a v Senci – boli postavené v súvislosti s povojnovým presídľovaním obyvateľstva, pričom kostol v Nesvadoch mal slúžil potrebám rumunských repatriantov, ktorí boli členmi evanjelickej cirkvi. Kostol, napriek dobe vzniku, vychádza v zásade z funkcionalistických princípov riešenia sakrálnej architektúry a dodnes si uchoval podstatnú mieru autenticity svojho architektonického riešenia v interiéri aj exteriéri. K chrámovému jednolodiu s emporou a pravouhlo ukončenou svätyňou sa kolmo napája obdĺžnikové krídlo vo funkcii zborovej siene doplnené čiastočne vstavanou päťpodlažnou hranolovou vežou. Výrazovú celistvosť diela dopĺňa takmer intaktne zachovaný pôvodný mobiliár z polovice 20. storočia – lavice v lodi i na empore, drevená polygonálna krstiteľnica, kruhová drevená kazateľnica a predovšetkým hodnotné architektonicko-výtvarné prvky interiérového vybavenia – drevená oltárna a organová architektúra, ktorej súčasťou je figurálna vitráž s námetom Stretnutia Krista s deťmi od významného českého grafika, maliara a ilustrátora Vladimíra Sychru (1903-1963) a jeho manželky, rovnako vynikajúcej maliarky a grafičky, Jarmily Zábranskej-Sychrovej (1910-1991) alebo oltárny stôl s dreveným zábradlím. Nemožno tiež opomenúť ďalšie pôvodné prvky a detaily architektúry ako
výplne okenných a zvukových otvorov, výplne dverných otvorov s pôvodným kovaním, terazzové dlažby, vlyskové podlahy, drevený obklad interiéru, alebo zábradlia schodísk či pravdepodobne pôvodné krištáľové lustre a svietidlá na stenách lode, ktoré znásobujú dojem pôsobenia architektúry tohto kostola. Kultúrna pamiatka bola zapísaná do ÚZPF pod č. 12 144/1.

N.Kirinovičová, PÚ SR (na základe podkladov KPÚ Nitra)

Celkový pohľad na kostol v Nesvadoch, pohľad na severovýchodnú fasádu, bočné krídlo a vežu. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Juhovýchodná fasáda evanjelického kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Predsieň kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Pohľad do lode kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Organová a oltárna architektúra. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Vitráž Stretnutie Krista s deťmi. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Interiér bočného krídla. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015

Detail kovanie dvernej výplne vedúcej zo svätyne do bočného krídla kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015