Prejsť na obsah

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 - ilustračný obrázok

ERKD 2018 - titulka a logo

Základnou myšlienkou Európskeho
roku kultúrneho dedičstva je, že kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný
život a v Európe nás obklopuje na každom kroku: v architektúre našich
miest a obcí, ale aj v prírode, nachádzame ho v literatúre,
hudbe a výtvarnom umení, v remeslách, ktoré nám odovzdávajú naši
predkovia, či v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom, v jedle, ktoré
si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame.

Kultúrne dedičstvo nás vo svojej
rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz
lepší prístup než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny,
národný a súčasne aj spoločný európsky charakter. Preto je mottom
Európskeho roku kultúrneho dedičstva „Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva
s budúcnosťou“ a tiež „Zdieľané dedičstvo“.

Návrh venovať rok 2018 kultúrnemu
dedičstvu bol po prvýkrát prezentovaný počas slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie dňa 2. septembra 2016 na zasadnutí AUDIO/CAC. Na
základe tohto návrhu bolo dňa 17. mája 2017 prijaté rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady Európskej únie, ktorým bol rok 2018 ustanovený ako
Európsky rok kultúrneho dedičstva.

Európsky rok kultúrneho dedičstva
na Slovensku bol oficiálne otvorený dňa 27. novembra 2017 pri
príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže o najlepšiu obnovu
kultúrnych pamiatok FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka.

Marek
Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky: „Je pre mňa veľkým potešením,
že Európsky rok kultúrneho dedičstva otvárame práve pri príležitosti udeľovania
cien Kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je oceniť komplexnú, profesionálnu a
výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych
pamiatok, ktoré sú podstatnou časťou kultúrneho dedičstva nielen Slovenska, ale
aj Európy. Je to naše spoločné dedičstvo, kde sa vďaka kvalitnej obnove
a reštaurovaniu stretáva minulosť s budúcnosťou.“

Realizácia Európskeho roka
kultúrneho dedičstva

Počas roka 2018 sa v celej
Európe budú konať tisícky rôznych podujatí, aktivít a osláv na európskej,
národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ktoré budú patriť všetkým ľuďom
so záujmom objavovať, spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo. Všetky
aktivity Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú klásť dôraz na:

  • hodnotu kultúrneho dedičstva pre
    spoločnosť,
  • jeho hospodársky prínos,
  • jeho úlohu v európskej
    kultúrnej diplomacii,
  • význam jeho zachovania pre budúce
    generácie.

Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky aktívne participuje na ERKD 2018 a v spolupráci
s partnerskými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí
organizuje sériu podujatí venovaných prehlbovaniu poznania a zveľaďovaniu
kultúrneho dedičstva – Kalendárium
podujatí
(priebežne aktualizované).

Na celoštátnej úrovni budú
Európsky rok kultúrneho dedičstva organizovať národní koordinátori jednotlivých
členských krajín. Na európskej úrovni budú inštitúcie Európskej únie v
spolupráci s Radou Európy, UNESCO a ďalšími partnermi realizovať desať
dlhodobých projektov, vďaka ktorým pretrvá odkaz Európskeho roka kultúrneho
dedičstva aj po skončení roku 2018. Budú sem zahrnuté napríklad aktivity na
školách, výskum inovatívnych riešení na využitie objektov kultúrneho dedičstva či
boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru. Cieľom je
pomôcť pri zavádzaní skutočnej zmeny spôsobu, akým využívame, chránime a
podporujeme kultúrne dedičstvo, vďaka čomu by mali mať ľudia z európskeho roku
prínos aj v dlhodobom horizonte.

Európsky rok bude mať popredné
miesto aj v doterajších úspešných európskych iniciatívach venovaných
kultúrnemu dedičstvu, ako sú Dni európskeho dedičstva, Značka Európske
dedičstvo, Európske hlavné mestá kultúry
, rôzne ceny EÚ, najmä cena Europa
Nostra
, ktorá sa udeľuje za najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho
dedičstva, jeho riadenia, výskumu, ako aj vzdelávania a komunikácie
v tejto oblasti. Okrem toho sa za finančnej podpory z programov Kreatívna
Európa
(od septembra 2017 je zverejnená samostatná výzva na Európsky rok
kultúrneho dedičstva), Horizont 2020, Erasmus+, Európa pre občanov a iných
programov podporovaných EÚ budú financovať mnohé medzinárodné projekty. Pre
finančnú podporu projektov realizovaných na národnej úrovni je možné žiadať
napríklad cez Fond na podporu umenia a dotačný program Obnovme si svoj
dom, podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky, kde budú kvalitné projekty
zamerané na ciele Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 priorizované.

Ďalšie informácie
o Európskom roku kultúrneho dedičstva:

Webová stránka Európskej komisie

Webová stránka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Národný koordinátor ERKD2018 pre
Slovensko:

Ing. arch. Zuzana Ondrejková,
PhD.

Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky
Mailová adresa: ERKD2018@culture.gov.sk
Tel.: +421 2 20 482 422