Prejsť na obsah

Európske dni archeológie 2022 na Slovensku opäť pozývajú k návšteve archeologických lokalít, múzeí či online priestoru

Európske dni archeológie 2022 na Slovensku opäť pozývajú k návšteve archeologických lokalít, múzeí či online priestoru - ilustračný obrázok

Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2022 sa tretí júnový víkend uskutočnia Európske dni archeológie, ktoré majú za cieľ spropagovať a priblížiť archeologické dedičstvo a prácu archeológov širokej verejnosti. Inštitúcie z rôznych kútov Slovenska, v ktorých pracujú archeológovia, si pre Vás pripravili pestrý program. Podujatie sa bude konať v dňoch 17. až 19. júna 2022 na archeologických náleziskách, v múzeách, ako aj v online priestore. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách a pripravia pre Vás prednášky aj programy pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie archeologických nálezísk a zaujímavých nálezov. Koordinátorom podujatia na Slovensku je už po tretí rok Pamiatkový úrad SR.

Môžete sa tešiť napríklad na komentované prechádzky na archeologické náleziská v sprievode archeológov, ktorí ich dobre poznajú. Pre záujemcov o hrady bude určená komentovaná prehliadka menej známej ruiny hradu v blízkosti Bratislavy – hradu Čeklís v Bernolákove, ako aj priľahlého zaniknutého cintorína. Podujatie sa uskutoční v piatok 17. júna o 17.00 hod. Archeológovia SNM – Archeologického múzea Vám porozprávajú o dlhoročnom systematickom výskume tejto lokality, jeho výsledkoch aj o plánoch do budúcnosti. V sobotu 18. júna o 13.30 hod. môžu obdivovateľov hradov zaujať Archeologické potulky hradom Hrušov (pri obci Hostie, okr. Zlaté Moravce). Hradom Vás bude sprevádzať doktorandka z Katedry archeológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Dozviete sa fakty aj zaujímavosti o histórii hradu, jeho obyvateľoch a ich živote na ňom aj o radostiach a strastiach archeológov, hradológov a reštaurátorov, ktorí túto pamiatku zachraňujú pre nás aj ďalšie generácie. Ak sa vyberiete asi 60 km na sever, o 15.30 hod. v ten istý deň stihnete komentovanú prehliadku hradu Sivý Kameň v Podhradí, okr. Prievidza (stretnutie na parkovisku pod hradom). Sprevádzať Vás bude archeologička Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktorá na hrade realizuje niekoľkoročný archeologický výskum spojený s obnovou hradu.

Pod širokým nebom alebo v tieni stromov budú aj iné podujatia predstavujúce ďalšie zaujímavé typy pamiatok a archeologických lokalít. V piatok 17. 6. o 18.00 hod. Vás archeológovia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zoberú na vychádzku po náleze historickej cesty v Devičí, okr. Krupina, s rozprávaním o míľnikoch dejín dopravy od praveku po novovek. Počas nej uvidíte nález barokovej cesty s kamenným mostom, pričom cesta sa v týchto miestach spomínala už v 12. storočí. V nedeľu 19. júna o 10.00 hod. sa môžete spolu s archeológom Pamiatkového úradu SR a predsedom OZ Hradisko Zobor zúčastniť na otvorení obnoveného Náučného historického chodníka hradisko Zobor v Nitre, ktoré bude spojené s náučnou vychádzkou po hradisku. Okrem informácií o hradisku na Zobore a o ďalších opevnených sídlach v pohorí Tribeč sa budete mať možnosť zoznámiť s témou ochrany archeologického dedičstva či využitia diaľkového výskumu zeme v archeológii. Unikátnou lokalitou na Slovensku aj v rámci Európy je miesto s pozostatkami Potterovho ohňového stroja v Novej Bani. Tento fenomenálny banský stroj, nad ktorým žasol celý vtedajší vzdelaný svet, postavil anglický vynálezca Izák Potter v 18. storočí a súvisel s odvodňovaním miestnych baní. Archeológ z Katedry archeológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Vám v pondelok 20. júna medzi 14.00 a 16.00 hod. predstaví niekoľkoročný archeologický výskum na lokalite, pričom sa dozviete napríklad aj to, ako archeológia nielen potvrdzuje, ale aj koriguje predstavu založenú na písomných historických prameňoch.

Jedinečným podujatím tohoročných Európskych dní archeológie bude akcia Deň živého Dunajského limesu (Living Danube Limes Day) v sobotu 18. júna. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do života Rimanov v antických lokalitách Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Carnuntum v Rakúskom Petronelli. Obe lokality zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spojili svoje sily, aby zvýšili povedomie o pamiatkach z obdobia antiky. Podujatie, ktoré za slovenskú stranu pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, ponúkne autobusové prepojenie medzi oboma rímskymi lokalitami v slovensko-rakúskom pohraničí (Gerulata, Carnuntum), so zastávkou na Bratislavskom hrade, sprievodcov, ktorí poskytnú odborný výklad, ako aj zľavnené vstupné do múzeí. Pre cyklistov je určené podujatie Cyklolimes, v rámci ktorého sa môžete na svojom dvojkolesovom tátošovi vydať po stopách Rimanov po starej trase rímskej cesty z Carnunta do Gerulaty. Cyklovýletom Vás bude sprevádzať archeológ, ktorého výklad si vypočujete na viacerých zastávkach na antických lokalitách na Slovensku aj v Rakúsku. Archeobus aj cyklolimes vyrážajú o 9.00 hod., podrobnejšie informácie a registráciu je potrebné hľadať na webstránke podujatia.

Pestrý je tiež program v interiéroch múzeí. Bohatý program si pripravilo SNM – Archeologické múzeum v Bratislave. V piatok a sobotu zaujmú viaceré prednášky: v piatok 17. júna o 16.00 hod. prednáška „Benediktínske kláštory na Slovensku“ a hneď na to prednáška spojená s prehliadkou pripravovanej výstavy „Doba železná na Slovensku“ so začiatkom o 17.00 hod., v sobotu 18. júna o 16.00 hod. zase prednáška „Náboženstvo v dobe bronzovej“. Archeologické múzeum si pripravilo aj viaceré komentované prehliadky svojich expozícií a výstav: rodinám s deťmi je určená komentovaná prehliadka múzea „Podivné predmety z minulosti a ako ich archeológovia vysvetľujú“, ktorú bude možné absolvovať v sobotu aj nedeľu (17. – 18. 6.) vždy o 11.00 hod. Po sobotnej prehliadke bude navyše možné zúčastniť sa tvorivých dielní, počas ktorých si každý môže vyrobiť medailón s postavičkami z keramiky zo staršej doby železnej (12.00 – 15.00 hod.). V sobotu sa tiež môžete zúčastniť komentovanej prehliadky výstavou Poklady z Malých Karpát. V nedeľu Vás archeológovia múzea prevedú výstavou Stĺp Marca Aurelia a Slovensko (15.00 hod.) a výstavou LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku (16.00 hod.).

V útulnom Malokarpatskom múzeu v Pezinku uvidíte výstavu „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi v 4. tisícročí pred Kristom?“ Dozviete sa, čo vieme o živote pravekých ľudí v dobe medenej a pozriete si zaujímavé archeologické nálezy. Komentovaná prehliadka a tvorivé dielne k tejto výstave budú v nedeľu 19. júna o 14.00 hod. Program dopĺňajú tvorivé dielne na tému predtkáčskych techník, kde si vyskúšate praveké postupy výroby šnúr, popruhov či ozdobných lemovaní textilu. V pobočke Malokarpatského múzea – v Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure – môžete v piatok a sobotu (17. – 18. 6. počas otváracích hodín) zažiť históriu intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým vďaka animáciám vo virtuálnej realite. Virtuálna realita Vás „vráti v čase“ a umožní Vám navštíviť slovanské Hradisko na Neštichu vo Svätom Jure a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch v období ich existencie vo včasnom stredoveku.

Viacero rôznych podujatí sa uskutoční v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Samotné múzeum si pripravilo interaktívnu výstavu „Expedícia Pravek“, ktorá zachytáva mesto Nitra a región v období praveku, a to od paleolitu po dobu bronzovú. Výstava je zameraná najmä pre rodiny s deťmi a pre školskú mládež. Súčasťou podujatia sú aj tvorivé dielne pod názvom „Umenie v praveku“ so zameraním na výrobu kultových predmetov, nádob či jednoduchých ozdôb. Na nedeľu 19. júna si dve zaujímavé podujatia v múzeu pripravili pracovníci Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. O 14.00 si spolu s deťmi môžete zahrať „Archeologické pexeso… alebo ako dostať deti do múzea“, čo je program o práci archeológa a o tom ako sa odhaľujú nepísané dejiny. V rámci interaktívnej prednášky a súboru prakticky orientovaných aktivít deti spoznajú, ako sa archeológovia dozvedajú o živote našich predkov. O 15.00 hod. sa môžete presunúť na hands-on workshop pre deti „Odhalené kosti zvierat z minulosti“. Deti si budú môcť vyskúšať ako ZooArcheológovia postupujú pri práci v laboratóriu: naučia sa, ako je možné z úlomkov zvieracích kostí a zo zubov vyčítať, či sú ovčie, konské, kravské, jelenie, medvedie, či sú z mláďat alebo dospelých zvierat a tiež, aké svedectvo poskytujú nielen o živote zvierat, ale aj o ľuďoch, ktorí ich chovali alebo lovili.

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote si v piatok 17. júna o 9.00 a 10.30 hod. tiež pripraví podujatie určené pre žiakov a stredoškolskú mládež. Prednáška archeológa múzea „Praveké a stredoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota“ spojená s obrázkovou prezentáciou predstaví praveké osídlenie mesta od obdobia neolitu, cez ťažiskové osídlenie v dobe bronzovej, ďalej počiatky a formovanie mesta, ako aj stredoveké srdce Rimavskej Soboty – Hlavné námestie. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná virtuálna prehliadka uličkami mesta Rimavská Sobota v druhej polovici 18. storočia.

Múzeum v Kežmarku si na piatok 17. 6. pripraví akciu pre deti „Hravo archeológom alebo archeológia pre začiatočníkov i pokročilých“, ktorá nadväzuje na aktivity z roku 2021, venované spoznávaniu práce archeológa v teréne. Vykopávky sú však len začiatkom archeologického výskumu. Po vyzdvihnutí nálezov zo zeme čaká na výskumníkov ešte veľa práce s nálezmi a s tou sa budú môcť návštevníci nielen zoznámiť, ale niektoré činnosti si aj prakticky vyskúšať. Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava. V sobotu 18. 6. o 16.30 hod. program múzea pokračuje prednáškou „Ako Kežmarok v stredoveku ťahal za nitky“ o tom, ako archeológia a história idú ruka v ruke v poznávaní dejín regiónu. Na príklade vzťahu predstaviteľov stredovekého Kežmarku a Kežmarského hradu a regionálnej šľachty (konkrétne pánov zo Šváboviec) budete rozpletať personálne a majetkové prepojenia jednotlivých aktérov a hľadať motívy ich konania. Priestory stálej expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši budú počas Európskych dní archeológie 2022 pre návštevníkov rozšírené o výstavu prezentujúcu výsledky archeologického výskumu jaskyne Dúpnica a jej okolia v Západných Tatrách, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. SNM – Múzeá v Martine pozývajú na sobotu 18. júna na predvádzanie starých remeselných techník, ktoré budú postupne predstavované v čase od 10.30 do 17.00 , na prednášku „Život v Turci v dobe kamennej“ so začiatkom o 13.00 hod., a na ďalšie tvorivé programy (tvorivé dielne, archeologické pieskovisko).

Už tradične budú Európske dni archeológie obohatené o akcie na internete. Pamiatkový úrad SR si pripraví virtuálnu výstavu vybraných archeologických nálezov, ktoré spravuje a ktoré buď pochádzajú z výskumnej činnosti jeho pracovníkov – archeológov, alebo boli objavené náhodne a nahlásené poctivými nálezcami. Okrem toho zverejní na platforme Sketchfab niekoľko nových 3D modelov terénu archeologických nálezísk na východnom Slovensku. Múzeum v Kežmarku v nedeľu 19. júna sprístupní na webstránke múzea výber z prednášky z predchádzajúceho dňa „Ako Kežmarok v stredoveku ťahal za nitky“.

Kompletný program Európskych dní archeológie 2022 sa postupne zverejňuje na webstránke Európskych dní archeológie (journees-archeologie.fr), na facebookovej stránke Európske dni archeológie Slovensko (v slovenčine) a bližšie informácie o konkrétnych podujatiach aj na stránkach jednotlivých inštitúcií.

Na prehliadky v prírode odporúčame si zobrať pevnú obuv, dostatok tekutín, prípadne repelent. V prípade nepriaznivého počasia sa exteriérové akcie neuskutočnia.

Všetci ste srdečne vítaní!

Spracoval: Petra Kmeťová, PÚ SR