Prejsť na obsah

Európske dni archeológie 2021 v rôznych kútoch Slovenska

Európske dni archeológie 2021 v rôznych kútoch Slovenska - ilustračný obrázok
Tak, ako minulý rok, aj v roku 2021 sa tretí júnový víkend uskutočnia Európske dni archeológie, ktoré majú za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Inštitúcie z rôznych kútov Slovenska, v ktorých pracujú archeológovia, si pre Vás pripravili pestrý program. Európske dni archeológie 2021 sa budú konať v dňoch 18. až 20. júna 2021 na archeologických náleziskách a v múzeách ako aj v online priestore. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách a pripravia pre Vás prednášky aj programy pre deti. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie archeologických nálezísk či prednášky na zaujímavé témy. Koordinátorom podujatia na Slovensku je Pamiatkový úrad SR.
Z podujatí, ktoré prebehnú „naživo“ s účasťou verejnosti, sa môžete tešiť na komentované prechádzky na archeologické náleziská v sprievode archeológov, ktorí tieto lokality dobre poznajú. V Modre-Harmónii sa v sobotu 19. 6. od 10.00 uskutoční sprevádzanie po pozostatkoch rudnej banskej činnosti v Malých Karpatoch, počas ktorého spolu s archeológom Krajského pamiatkového úradu Trnava objavíte 12 podpovrchových banských diel a niekoľko povrchových a dozviete sa aj o výsledkoch najnovšieho bádania. V sobotu 19. 6. o 14.00 môžete spolu s archeológom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici vyraziť na potulky Za tajomstvami Glanzenbergu, počas ktorých spoznáte najstaršiu archeologickú lokalitu v Banskej Štiavnici Glanzenberg (Ligotavá hora), objavíte najstaršie bane, zakonzervované ruiny kráľovského stredovekého hradu a gotickej kaplnky, mohutné valové opevnenie, hradnú cisternu či dom skúšača rúd, ako aj pôsobivé výhľady na mesto a okolitú krajinu. V nedeľu 20. 6. o 14.00 Vás archeológ Pamiatkového úradu SR zoberie na prechádzku Historickým náučným chodníkom hradisko Zobor v Nitre. Na pondelok 21. 6. si pracovníci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica pripravili podujatie Jeden deň archeológom na hradisku v Badíne pre deti z miestnej školy.
Bohatý je program v interiéroch múzeí. V piatok 18. 6. Múzeum v Kežmarku pripraví akciu Hravo archeológom pre deti, počas ktorej sa deti hravou formou zoznámia s tým, čo nám archeologické nálezy vedia povedať o živote ľudí v minulosti, sami sa budú môcť zahrať na archeológov a obzrieť si originálne archeologické nálezy a pohrať sa s ich replikami (medzi 9.00 a 14.00 hod., nutná rezervácia vopred). Rovnako v piatok 18. júna o 14.00 si pre Vás Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pripravilo prednášku Najnovšie archeologické výskumy Gemersko – malohontského múzea, v ktorej Vám archeológ múzea odprezentuje pozoruhodné výsledky svojich najnovších výskumov, ako napr. secesná Petrivalského vila v Hnúšti, gotický kostol v Žípe, žiarové pohrebisko z doby bronzovej v Rimavskej Sobote, zaniknutý paulínsky kláštor v Slavci-Gombaseku či zaniknutý hrad Širkovce-Kapla. Na tento deň o 16.00 hod. je naplánované aj otvorenie výstavy Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorú pripravila Katedra archeológie UKF Nitra v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Jej zámerom je záujemcom priblížiť najnovšie informácie získané archeologickým výskumom hradu v rokoch 2015 až 2020, ako aj exponáty v podobe archeologických nálezov odzrkadľujúcich každodenný život na hrade. Súčasťou výstavy je otváracia prednáška o 15.00 v podaní autora archeologického výskumu.
V sobotu 19. júna program pokračuje napríklad v SNM – Archeologickom múzeu, v ktorom Vás archeológovia múzea prevedú aktuálnymi výstavami aj dlhodobými expozíciami (Poklady z Malých Karpát, Ako sa žilo v Bratislave 4000 rokov pred Kr., Laterarius – Dejiny tehliarstva na Slovensku, Stĺp Marca Aurelia a Slovensko, Prírastky v zbierkach SNM – Archeologického múzea, Lapidárium). Prví dvadsiati platiaci návštevníci s deťmi dostanú aj tvorivé balíčky, na dotvorenie archeologických napodobenín v domácom prostredí. Medzi 14.00 a 16.00 hod. sa v Múzeu v Kežmarku uskutoční prednáška Kódovaná reč archeologických nálezov o tom, ako môžu iné vedné disciplíny pomôcť pri interpretácii výsledkov archeologických výskumov. Prednáška bude zameraná na konkrétne prípady z praxe (napr. aktuálny výskum na lokalite Švábovce-Sad), bude spojená s prezentáciou a menšou výstavou archeologických nálezov a ukončená bude jej komentovanou prehliadkou. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici si na sobotu aj nedeľu (19. – 20. júna) v čase o 14.30 a 16.30 hod. v Matejovom dome pripravilo víkendové podujatie Archeológia v Stredoslovenskom múzeu – Spôsoby odievania v období 400 – 800 n. l. Návštevníci sa môžu tešiť na pútavú prednášku archeologičky Stredoslovenského múzea s následnou samostatnou prehliadkou expozície v cene vstupenky.
Ďalším priestorom bude internet. Pamiatkový úrad SR pri príležitosti Európskych dní archeológie 2021 postupne zverejňuje na platforme Sketchfab 3D modely terénu známych archeologických nálezísk (včasnostredoveký mohylník v Skalici, hradiská Pohanská v Plaveckom Podhradí, Hradište v Zemianskom Podhradí a Plešovica v Malých Kozmálovciach, areál ťažby zlata pri Malinovej, hrady Devín, Gemer, Tekovská Breznica, hrádky Kamenín a Slovenské Pravno). SNM – Archeologické múzeum v piatok 18. júna odpremiéruje na Youtube niekoľko krátkych videí o zaujímavých predmetoch z ich zbierok, ako napr. o egyptských kanopách alebo vešebtoch. Kysucké múzeum v Čadci si pripravilo videoprezentáciu archeologického výskumu Jablunkovských šancí na Kysuciach. Vlastivedné múzeum v Galante sprístupní krátku online prednášku Éra kovov, určenú pre deti a mládež, ktorou nadväzuje na aktuálnu výstavu Podoby kovu (Youtube). Prednáška bude v slovenskom aj maďarskom jazyku. Múzeum v Kežmarku v nedeľu 20. júna sprístupní na webstránke múzea výber z prednášky z predchádzajúceho dňa „Kódovaná reč archeologických nálezov“, zameraný na prezentáciu a propagáciu prebiehajúceho interdisciplinárneho výskumu stredovekých objektov vo Švábovciach.
Kompletný program Európskych dní archeológie 2021 sa postupne zverejňuje na webstránke https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/slovakia/Home, na facebookovej stránke Európske dni archeológie Slovensko (v slovenčine) a bližšie informácie o konkrétnych podujatiach aj na stránkach jednotlivých inštitúcií.
Na prehliadky v prírode odporúčame si zobrať pevnú obuv, dostatok tekutín, prípadne repelent. V prípade nepriaznivého počasia sa exteriérové akcie neuskutočnia.
Všetci ste srdečne vítaní!

Spracoval: Petra Kmeťová, PÚ SR

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku

Záchrana storočných líp v Hrašovíku