Prejsť na obsah

Európske dni archeológie 2020 na rôznych miestach Slovenska

Európske dni archeológie 2020 na rôznych miestach Slovenska - ilustračný obrázok

Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku v Národnom inštitúte preventívnych archeologických výskumov (INRAP) a pred nedávnom sa rozšírila aj do iných krajín Európy. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Tento rok je národným koordinátorom podujatia na Slovensku Pamiatkový úrad SR.
Európske dni archeológie 2020 sa budú konať v dňoch 19. až 21. júna 2020 na viacerých miestach na archeologických náleziskách a v múzeách a v tomto období predovšetkým v online priestore. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či prednášky na rôzne zaujímavé témy.

V piatok 19. júna sa môžete tešiť na komentovanú prehliadku slovanskej pevnosti vo Svätom Jure v réžii Malokarpatského múzea v Pezinku. Rozprávanie o pokračujúcom archeologickom výskume a o poznatkoch, ktoré archeológovia vďaka nemu získali, začne o 13.00 hod. pri turistickej tabuli pri hradisku Neštich vo Svätom Jure, okr. Pezinok.

Rovnako v piatok 19.6.2020 o 16:30 pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne neformálnu komentovanú prehliadku Trenčianskeho hradu so zameraním na archeológiu Trenčianska, vrátane ukážky štiepania kamenných nástrojov.

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, Katedrou archeológie FF UKF v Nitre, Farským úradom Ladice a Obecným úradom v Kostoľanoch pod Tribečom pripravil na sobotu 20. júna „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, ktoré začnú pri včasnostredovekom Kostole Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, okr. Zlaté Moravce. Od 10.00 do 14.00 bude kostol otvorený pre verejnosť, pričom každú celú hodinu sa uskutoční odborný výklad o obnove pamiatky a o jeho vzácnych predrománskych maľbách v interiéri. Pre záujemcov s túlavými topánkami je určená komentovaná vychádzka na hradisko Veľký Lysec, ktorá bude vychádzať od kostola sv. Juraja cca o 10.30. Popoludní o 14.00 hod. sa zasa vyberieme na neďaleký hrad Gýmeš (Jelenec). Okrem informácií o zastávkach náučného chodníka sa dozviete o výskumoch v Kostolianskej kotline, o práci archeológov-pamiatkarov a o pútavej ceste nálezov do múzeí a učebníc histórie. Prechádzky sú vhodné aj pre rodiny s deťmi. Samotný výstup na Veľký Lysec je stredne náročný, pri pohybe v skalnom teréne je potrebná zvýšená opatrnosť!

V rovnakom termíne 20. júna o 14.30 tiež môžete zavítať na Považie na veľkomoravský dvorec Kostolec v Ducovom, okr. Piešťany. Formou prednášky sa dozviete základné údaje o histórii lokality a o výskumných aktivitách na Kostolci v minulosti i súčasnosti. Súčasťou akcie bude i názorná ukážka dobovej lukostreľby a prezentácia vzhľadu včasnostredovekého opevnenia na vybudovanom úseku hradby veľmožského dvorca.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici si pre Vás pripraví niekoľko prednášok a komentované prehliadky expozícií v rámci otváracích hodín múzea.

Ďalšou platformou bude internet. Pamiatkový úrad SR zverejní 3D modely terénu známych hradísk (Zobor, Žibrica, Veľký Lysec, Veľký Tribeč) a zdigitalizovaných archeologických národných kultúrnych pamiatok (Bratislava-Rusovce – Gerulata, Iža – rímsky tábor, Veľká Čalomija – zaniknutý kostol a ďalšie). Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie prispeje svojimi online prednáškami o zobrazeniach človeka a prírody v gréckom umení a o vzťahu človeka a životného prostredia v minulosti. Online prezentácie a pozvánky na viaceré archeologické expozície Prešovského kraja zverejnia aj archeológovia z múzea Tripolitana v Prešove a Kysuckého múzea v Čadci.
Kompletný program Európskych dní archeológie 2020 sa postupne zverejňuje na webstránke.

Všetci ste srdečne vítaní!

Aktualizovaný program nájdete aj na webstránke Pamiatkového úradu SR a bližšie informácie o konkrétnych podujatiach aj na stránkach jednotlivých múzeí.
Zmena programu vyhradená!
V prípade nepriaznivého počasia sa prehliadky v prírode neuskutočnia.

Andrea Feníková – Petra Kmeťová – Peter Bisták, PÚ SR

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020

Európske archeologické dni 2020