Prejsť na obsah

Eugen Bárkány : Židovské pamiatky na Slovensku

Eugen Bárkány : Židovské pamiatky na Slovensku - ilustračný obrázok

Eugen Bárkány : Židovské pamiatky na Slovensku
Pamiatkový úrad SR, 2017
ISBN 978-80-89175-79-6

Titulná obálka publikácie židovské pamiatky na Slovensku

Publikácia je prvým dielom novej edície prameňov Archívu PÚ SR. Prezentuje dokument, ktorý tvoria texty a kresby Eugena Bárkánya vytvorené v rokoch 1952 – 1965 v 120 obciach a mestách na Slovensku. Texty popisujú históriu miestnej židovskej náboženskej obce a ilustrácie zachytávajú pozostatky židovskej kultúry – pohľady na synagógy a modlitebne, v menšej miere aj pôdorysy synagóg, pohľady na cintoríny, detaily náhrobkov, mapky s vyznačením židovských pamiatok a pod. Ing. Eugen Bárkány (1885 – 1967) bol staviteľom, zberateľom, zakladateľom prvého Židovského múzea v Prešove a zbierky judaík v Bratislave. Pre jedinečnú a autentickú hodnotu je Bárkányova dokumentácia publikovaná komplexne v knižnej podobe.

Okrem reprodukcií archívnych prameňov obsahuje kniha úvod od Martiny Orosovej, odbornú štúdiu z pera Jany Švantnerovej, spomienkové texty Ivana Kamenca a Jara Riháka, stručný Bárkányov životopis, súpis židovských pamiatok v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a krátky slovníček hebrejských výrazov. Samotné Bárkányove texty usporiadané podľa pôvodného uloženia sú doplnené poznámkovým aparátom od pracovníkov Archívu PÚ SR, podľa dostupných knižničných a archívnych prameňov. Kritický aparát nie je vyčerpávajúci a nesnaží sa nahrádzať hĺbkovú analýzu stavu židovských pamiatok na Slovensku. Dáva tým príležitosť na nové výskumy o existujúcich i zaniknutých objektoch a doplnenie nášho zlomkovitého poznania. Knihu recenzovali Katarína Mešková Hradská z Historického ústavu SAV a Peter Salner z Ústavu etnológie SAV.
Kniha v plnofarebnej tlači v pevnej väzbe obsahuje 234 strán textov a 357 strán obrázkov.