Prejsť na obsah

Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji

Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji - ilustračný obrázok

Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
Manažment plán 2011 – 2021
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2011, – 96 s.
Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021

Titulka publikácie Dunajský Limes na Slovensku - Manažment plán 2011 - 2021

Publikácia je skrátenou verziou Manažment plánu, ktorý je súčasťou pripravovaného nominačného projektu na zápis lokality Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji do Zoznamu svetového dedičstva. Nominácia stredoeurópskej časti Limes Romanus ako súčasti cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO Hranice Rímskej ríše, skrátene Dunajský Limes – svetové dedičstvo UNESCO (pod číslom 1CE079P4) je medzinárodný projekt, ktorého sa zúčastňujú inštitúcie z 8 európskych krajín.

Cieľom je spracovanie návrhu do Zoznamu svetového dedičstva Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, ktorý pozostáva z návrhu dvoch častí, reprezentujúcich hranice Rímskej ríše na území Slovenska – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži – Kelemantia.

Publikácia na stiahnutie (PDF 8804 kB)