Prejsť na obsah

Vyhľadávanie v digitálnych archívnych dokumentoch

Databáza digitálnych dokumentov obsahuje naskenované archívne dokumenty zo zbierok A,R,T,V,Z,D.
A – zbierka projektov a plánov
R – zbierka reštaurátorskej dokumentácie
T – zbierka výskumných správ
V – zbierka schematických zameraní
Z – zbierka základných výskumov
D – zbierka veľkých diapozitívov
Zbierka schematických zameraní a zbierka veľkých diapozitívov je naskenovaná kompletne celá.
Zo zbierky projektov a plánov sú naskenované dokumenty od roku 1918 po rok 1949 a niektoré z 50. a 60. rokov. Zbierka výskumných správ, základných výskumov a reštaurátorskej dokumentácie ako aj zbierka projektov a plánov sa bude priebežne skenovať. Naskenované zbierky postupne dopĺňame.
Pri vyhľadávaní je potrebné vo vyhľadávacom formulári zadať aspoň jeden vyhľadávací parameter, ktorý je označený hviezdičkou. Voľbou vecný objekt zúžite rozsah nájdených záznamov. Po zadaní, alebo výbere vyhľadávacieho parametra, ak je v databáze bude sprístupnené tlačidlo Hľadať. Pre opätovné hľadanie použite tlačidlo Vyčistiť filter.
Nájdené záznamy môžete zoraďovať podľa abecedy kliknutím na hlavičku stĺpca. Smer šípky v stĺpci zobrazí smer radenia zhora nadol, alebo opačne.
Výpis Archívny záznam – podrobnosti – získate cez link viac, ktorý je na konci tabuľky. Výpis je možné vytlačiť pomocou štandardných funkcií prehliadačov, alebo stlačte Ctrl + P.

Obec:
Obsahuje register miest a obcí, ku ktorým sa viaže archívny dokument. Register je doplnený o neexistujúce obce, ktorých územie bolo zaplavené pri stavbe priehrad (napr. Paludza, Liptovská Mara, Parížovce, Veľká Domaša,Starina…), alebo, kde boli vytvorené vojenské pásma (Lešť, Javorina, Turie Pole…). Pri dokumentoch, kde sa nám nepodarilo identifikovať obec, je údaj obec vyplnený ako neznáma. Tento názov obsahuje aj register.
Vecný objekt = Názov pamiatky:
Obsahuje register názvov, ku ktorým sa viaže archívny dokument. Nie na všetky vecné objekty sa viažu digitálne dokumenty. Register vecných objektov sa vzťahuje na celú databázu archívnych dokumentov.
Po vyhľadaní príslušného dokumentu je pre ich sprístupnenie v archíve PÚ SR potrebné vyplniť žiadanku (RTF, 23 kB), ktorú nájdete na našom webe. Následne ju odošlite na e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk, alebo osobne doručte do archívu.
Pri vypĺňaní žiadanky je potrebné ku signatúre (prírastkové číslo) priradiť aj písmeno – druh zbierky, v ktorej sa dokument nachádza (A,R,T,V,Z,D).
Tlač archívneho záznamu: pomocou štandardných nástrojov prehliadača (napr. Ctrl + P)