Prejsť na obsah

Dni technických pamiatok Bratislavy resumé

Koniec septembra sa tohto roku v Bratislave niesol v znamení technických pamiatok. Pamiatkový úrad SR v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami sprístupnil niekoľko zaujímavých objektov širokej verejnosti. Niektoré z nich sú už pamiatkami, niektoré sú vytipované na vyhlásenie v budúcnosti. Všetky objekty spája zaujímavá história, architektúra a technické riešenia. Počas jedného týždňa bolo sprístupnených sedem areálov a objektov pre študentov stredných škôl aj širokú verejnosť. Prvý deň podujatia sa niesol v duchu akcií pre širokú verejnosť, Múzeum petržalského opevnenia a Dopravný podnik mesta Bratislavy (DPMB) pripravili bohatý sprievodný program zahrňujúci rekonštrukciu Všeobecnej mobilizácie v ČSR v roku 1938 v predvečer druhej svetovej vojny, resp. prednášky o doprave aj možnosť previezť sa historickými dopravnými prostriedkami z fondu historických vozidiel. Zvyšok týždňa sa niesol v komornejšom duchu pri prehliadkach jednotlivých areálov. Prístupné boli objekty vo Vozovni Jurajov dvor DPMB, v STM-Múzeu dopravy, vo Vodárenskom múzeu BVS a na ostrove Sihoť, v Múzejno-dokumentačnom centre ŽSR na Východnej stanici (časť Rendez), v Slovenskom plynárenskom múzeu SPP, expozícia dejín rozhlasu na Slovensku v „obrátenej pyramíde“ RTVS-Slovenského rozhlasu a petržalský bunker B-S 4 Lány prevádzkovaný občianskym združením. . V rámci Dní technických pamiatok boli návštevníkom sprístupnené aj niektoré bežne verejnosti nedostupné priestory Slovenského rozhlasu. Mimoriadny záujem o tento objekt sa prejavil plne obsadenými termínmi prehliadok. Exkurziu komentoval Peter Szalay z Ústavu stavebníctva a architekúry SAV a Štefan Bekeš z Fakulty architektúry. Technické detaily boli komentované pracovníkom RTVS Štefanom Palaťkom. Unikátne architektonické riešenie objektu je autenticky dochované dodnes.
Súčasťou Dní bola aj vedecká konferencia, ktorá sa konala 26. septembra .2017 na pôde Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Karlovej Vsi. Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s aktivitami a zbierkovým fondom bratislavských technických múzeí, priblížiť proces získavania zbierkových predmetov technickej povahy a starostlivosť o historické industriálne a dopravné objekty. Úvodný príhovor predniesla generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová, s príhovorom vystúpili aj generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač a vedúci Vodárenského múzea BVS Milan Trstenský. Program pozostával zo štrnástich odborných prednášok a exkurzie. Príspevky boli na vynikajúcej odbornej úrovni, zároveň boli aj obsahovo atraktívne a mnohých návštevníkov inšpirovali k prehliadke sprístupnených objektov. Najpočetnejšie boli prednášky o vodohospodárskych stavbách (prečerpávacie stanice, tajchy , zimný prístav). Druhou najpočetnejšou skupinou boli prednášky o dopravných prostriedkoch (električky, vlaky, remorkér). V diskusii sa hľadali najmä nové potenciálne prepojenia medzi organizáciami venujúcimi sa podobnej tematike a bolo upozornené na problematiku rozdrobenia vedeckej základne na parciálne časti, ktoré voju činnosť na škodu veci zatiaľ nie sú koordinované.
Na záver konferencie sa uskutočnila veľmi zaujímavá prehliadka ostrova Sihoť, ktorý je zdrojom pitnej vody pre Bratislavu. Lenka Halásová z Vodárenského múzea BVS previedla účastníkov konferencie a ďalších návštevníkov po areáli, oboznámila ich s históriou rozvodnej siete v meste a na okolí Bratislavy. Súčasťou prehliadky bola prehliadka studne na pitnú vodu, autenticky zachovanej prečerpávacej stanice zo začiatku 20. storočia , strojovne aj podzemného kanálu prechádzajúceho pod ramenom Dunaja.