Prejsť na obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji - ilustračný obrázok

Ako vždy, aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomenú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa v krásnej tradícii s radosťou pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú vždy v septembri v jednotlivých štátoch Európy v duchu zvolenej hlavnej témy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma „Dedičstvo, ži !“. Vždy je tu aktuálny fenomén udržateľnosti, naše spoločné dedičstvo Európy, a naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie, presahujúce národné hranice. Na Slovensku sa v tomto roku opätovne zapojili početné samosprávy, inštitúcie, organizácie a občianske združenia s vyše 140 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční vyše 30 akcií. Radi by sme ako vždy dali do Vašej pozornosti osobitne tie z nich, do ktorých sa zapájame v Košiciach:

Akcia „111-ročný kríž – nezlomná súčasť hrašovíckej histórie“ (Druhý príchod – slávnosť znovuobnovenia kríža) dňa 23. septembra od 14:00 hod. v obci Hrašovík pri Košiciach (priamo pri kríži a pri lipách pred vstupom do obce) bude opäť príjemným rodinným podujatím pre verejnosť – v pokračovaní začatej tradície. Odprezentuje bohatstvo miestnych fenoménov pri príležitosti prebiehajúcej záchrany historického prícestného kríža z roku 1912, ktorý bol v tomto roku vandalsky poškodený. Komorná slávnosť so sprievodnými aktivitami i s prednáškou etnografky PhDr. Klaudie Buganovej o krížoch povzbudí komunity i návštevníkov. V čase klimatickej krízy, pandémií a fenoménu udržateľnosti prírodného i kultúrneho dedičstva je aj táto malá slávnosť príležitosťou, ale i gestom k vzájomnému povzbudeniu a k vďačnosti. Obec Hrašovík ukážkovo – v spolupráci s pamiatkarmi a inými odborníkmi – dlhodobo popularizuje pre záujemcov vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré život v obci v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť.

Podujatie „Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach“ v ostatných rokoch získalo obľubu, a tak tento rok v treťom pokračovaní s podnázvom „Liečivá Božia záhrada a 7 statočných učiteľov“ pripravuje prezentáciu dejín, osobností a príbehov znovuožívajúceho historického evanjelického cintorína ako zážitkové vyučovanie spolu s brigádou (čistením cintorína), a to 26. septembra 2021 od 8:30 hod. na Žriedlovej ulici – priamo na cintoríne. Dobrovoľnícky počin pre mesto Košice v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na podnet KPÚ Košice, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Správou mestskej zelene Košice, so zapojením študentov, učiteľov a širokej verejnosti opäť vyzdvihne toto pietne miesto, meniace sa na park, ako našu spoločnú „živú záhradu pamäte“, o ktorú sa treba starať, spoznávať ju, a ktorá je vzácnym kultúrnym dedičstvom nás všetkých. Tohtoročná pocta vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní, je prvýkrát so zameraním aj na botaniku, ekológiu, a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte učebníc, herbárov a ich odkazov. 

Napokon aj obľúbená zvonárska a železničiarska tematika si v tradičnom prepojení nájde svoje miesto, a to až v dvoch podujatiach. „Maratónsky vlak na turnianske hradné dni“ dňa 16. septembra od cca 8:00 na trase Košice – Turňa nad Bodvou je jedným z najkrajších jesenných železničných výletov s Detskou železnicou Košice, prinášajúci zážitkovú jazdu nostalgickým vlakom za históriou i zábavou pre celú rodinu. Tiež  bohato zážitkový „Tokajský expres“ dňa 23. septembra  od cca 8:30 na trati Košice – Čerhov  – Tokajská oblasť s pestrým programom, ktorý zahŕňa podujatia plné chuti, vína, zábavy a tradícií, s jazdou retrovlaku a sprievodným programom v prezentácii regiónu a kultúrneho dedičstva. Ožijú tu aktivity v gescii Detskej železnice Košice, o. z. a jej početných partnerov (aj KPÚ Košice). Podujatia sú zároveň aj prezentáciou i podporou udržateľnosti kultúrneho dedičstva v spojeniach „živých“ technických koľajových pamiatok, medzi ktoré patria aj dráhové vozidlá tejto železničky.

Výnimočným bude opätovne aj podujatie na košickom Luníku VIII. dňa 22. septembra od 14-tej hodiny pod názvom – „Všetko najlepšie, pán Bartusz“Expedícia Felix Košice za pokladmi kultúrneho dedičstva na sídlisku Luník VIII. Deti a umenie vo verejnom priestore je témou nadčasového medzigeneračného stretnutia: tentokrát pri príležitosti 90. narodenín významného slovenského a košického sochára a umelca Juraja Bartusza. Tvorivé interaktívne podujatie pre deti, zasadené do prostredia tradičného sídliskového školského areálu s dielom umelca v netradičných súvislostiach, so zapojením umenia, aj umeleckých diel vo verejnom priestore, ich hodnôt, funkcií, využitia a prebúdzania do nového života. Ide o podujatie a skromnú poctu autorovi v úspešne pokračujúcej sérii z iniciatívy súkromnej základnej školy na Petzvalovej č. 4 v Košiciach – Felix Košice na inšpiratívny podnet Krajského pamiatkového úradu Košice. Realizované bude v spolupráci s umelkyňou Ester Šefčíkovou a s Telke – Košice a so zapojením verejnosti.

Do pozornosti by sme dali navyše ešte dve zaujímavé podujatia, kde i pamiatkari majú svoj podiel. Medzi nimi najmä oživený legendárny stredoveký kartuziánsky kláštor na Kláštorisku v Slovenskom raji – pri príležitosti 40. výročia tunajšieho archeologického výskumu – s prezentáciami moderných virtuálnych prehliadok medzi 2. a 7. septembrom vo vybraných časoch, a tiež slávnostnú prezentáciu pozoruhodnej novej viacjazyčnej foto-knihy farára fotografa Bélu Petrika zo zemplínskeho Medzibodrožia, ktorá sa uskutoční v Regionálnej muzeálnej zbierke Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci dňa 21. septembra o 16:00 hodine.

A ako vždy, okrem všetkých uvedených pamiatkarskych bonusov budú v Košickom kraji aj ďalšie zaujímavé aktivity. Tešiť sa tak môžete napríklad na bohatý program, spojený s pamiatkami – napríklad opäť aj v kúrii v Boliarove i v oživenom kaštieli v Budimíre, či tradične v areáli Múzea Spiša v Markušovciach a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, a v početných ďalších destináciách kraja.

Viac sa o všetkom dozviete na webovej stránke Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice