Prejsť na obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji - ilustračný obrázok
Logo DEKD 2021Aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomínajú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa s radosťou znovu pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci v kontexte zvolenej hlavnej témy v jednotlivých štátoch Európy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma s takmer dovolenkárskym názvom – „Heritage: All-Inclusive!“, teda – „Dedičstvo pre všetkých“. Oslavuje sa tak spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie, presahujúce národné hranice. Kultúrne dedičstvo je predsa odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. Aj Dohovor o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (Faro, 2005) zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Na Slovensku sa v tomto roku zapojilo niekoľko desiatok samospráv, inštitúcií, organizácií a občianskych združení s približne 120 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční okolo 30 akcií. Radi by sme dali do Vašej pozornosti aspoň tie z nich, ktoré sú so zapojením košického KPÚ a Pamiatkového úradu SR.
Akcia „Hrašovícky zvon a zvonári“ (Obnova ručného zvonenia) hneď na úvod – už 1. septembra od 14:00 hod v obci Hrašovík pri Košiciach bude temer komorným rodinným podujatím pre verejnosť. Odprezentuje bohatstvo zvonárskych fenoménov pri príležitosti vyhlásenia miestneho historického zvona za národnú kultúrnu pamiatku, s obnovením zvonenia a zvonárov v obci pri príležitosti 10. výročia zápisu tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Obec Hrašovík ukážkovo – v spolupráci s pamiatkármi a inými odborníkmi – už dlhšie popularizuje pre záujemcov vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré život v obci v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť.
Podujatie „Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach“ s podnázvom „Pocta majorovi Gálikovi“ pripravuje prezentáciu dejín, osobností a príbehov znovuožívajúceho historického evanjelického cintorína ako zážitkové vyučovanie spolu s brigádou (čistením cintorína), a to 23. septembra 2021, od 8:30 hod. na Žriedlovej ulici – priamo na cintoríne. Dobrovoľnícky počin pre mesto Košice v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na podnet KPÚ Košice, so zapojením študentov, učiteľov a širokej verejnosti vyzdvihne toto pietne miesto, meniace sa na park, ako našu spoločnú „živú záhradu pamäte“, o ktorú sa treba starať, spoznávať ju, a je zároveň vzácnym kultúrnym dedičstvom nás všetkých.
Napokon aj obľúbená židovská kultúrna tematika si nájde svoje miesto v akcii „Otvorený židovský cintorín na Tatranskej v Košiciach“ – dedičstvo „za plotom“. Ožijú tu príbehy obnovovaného historického cintorína pri príležitosti hlavnej tohtoročnej témy v gescii Židovskej náboženskej obce Košice s PhDr. Pavlom Šalamonom, historikom – archivárom. Na návštevu s jeho odborným výkladom sa možno chystať na záver mesiaca – 30. septembra o 9:00 hod. a o 11:00 hod.. Ide tu o najstarší zachovaný židovský cintorín na území mesta, s množstvom hrobov významných osobností a so zaujímavým osudom. Vo svojej skrytosti „za plotom“ je rovnako aktuálnym dedičstvom pre všetkých, hodným objavovania.
Samozrejme, okrem uvedených budú v Košickom kraji aj ďalšie zaujímavé aktivity. Tešiť sa môžete napríklad na bohatý program, spojený s pamiatkami, v Jasove, na Spišskom hrade, v kaštieľoch v Markušovciach, v Trebišove, či v Hodkovciach na Spiši, ale tiež v košickom múzeu Sándora Máraia, a v početných ďalších destináciách kraja.
Autori: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice – PhDr. Gabriel Szeghy, PhD. (koordinátor DEKD pre Košický kraj)

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji