Prejsť na obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji - ilustračný obrázok

Tento rok sa uskutoční už 30. ročník celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Ide o významnú celoeurópsku iniciatívu, ktorá sa koná každý rok v septembri. Cieľom je priblížiť európske kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami. Podujatie sa koná v 50 krajinách a každoročne priláka viac ako 20 miliónov návštevníkov. Počas DEKD sa otvárajú mnohé historické budovy, pamiatky a areály, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách organizujú špeciálne sprievodné podujatia so zámerom vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť povedomie o kultúrnom bohatstve a kultúrnej identite národa. Témou ročníka 2023 je Dedičstvo ži! Ide o naše nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je živé/žité/žijúce.

V Nitrianskom kraji sa počas septembra uskutoční viac ako päťdesiat rôznych aktivít. Krajský pamiatkový úrad Nitra sa v rámci tohto ročníka zapojí dvomi lákavými podujatiami. V spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Komárno a Obcou Patince sa pod taktovkou pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Nitra – Kancelária Komárno, Mgr. Imricha Tótha a Mgr. Pavla Paterku, dňa 02.09.2023 od 10.00 do 15.00 hod. uskutoční „Deň otvorených dverí“ v Kostole sv. Vendelína v Patinciach, v rámci ktorého budú formou zaujímavých prednášok prezentované výsledky prípravy obnovy tejto kultúrnej pamiatky (viac o programe na webovej stránke podujatia Deň otvorených dverí – Kostol sv. Vendelína v Patinciach).

Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Krajský pamiatkový úrad Nitra – Pracovisko Topoľčany a Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Topoľčany si pre záujemcov pripravili súbor rôznorodých prednášok zameraných na topoľčianskych architektov a staviteľov. Pracovníčka Krajského pamiatkového úradu Nitra – Pracovisko Topoľčany, Ing. arch. Eva Gažiová, predstaví tvorbu slovenských architektov v Topoľčanoch. Podujatie je plánované na 21.09.2023 o 16.00 hod. (viac o programe na webovej stránke podujatia Topoľčianski architekti a stavitelia).

V mene všetkých organizátorov srdečne pozývame a tešíme sa na bohatú účasť!

Viac o podujatiach pripravovaných v Nitrianskom kraji sa dozviete na webovej stránke DEKD v katalógu aktivít .

Autor: PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra/Krajský koordinátor DEKD 2023 – Nitriansky samosprávny kraj

DEKD 2023