Prejsť na obsah

Dědictví Karla Velikého

Dědictví Karla Velikého - ilustračný obrázok

Putovná výstava Dědictví Karla Velikého vznikla v rámci projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles of European Culture) v rámci programu Kultúra 2007–2013. Po belgickom Ename a talianskej Ravene prichádza do Prahy v prepracovanej podobe, zameranej viac na obyvateľa strednej Európy. Hlavnou úlohou výstavy je predstaviť dobu včasného stredoveku ako obdobie, ktorého interpretácia je v Európe dodnes významným podnetom v tvorbe lokálnych a národných identít. Výstava chce návštevníka vtiahnuť nielen do hľadania toho, čo máme v Európe spoločné a rozdielne a v čom nás môže toto obdobie dnes inšpirovať, ale aj priviezť k zamysleniu, akými rôznymi spôsobmi môžeme históriu vnímať a hodnotiť.

Na pražskú podobu výstavy prišli exponáty z partnerských zemí projektu – Nizozemska, Belgicka, Nemecka, Slovinska, Chorvátska a Talianska. Okrem nich sú tu prvý krát vystavené významné pamiatky z českých zbierok vrátane novo zreštaurovaných nálezov z unikátneho pohrebiska v Lumbeho zahradě na Pražskom hrade. Osobitné miesto v rámci výstavy má Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, profilová slovenská lokalita projektu Kolíska európskej kultúry.

Karol Veľký dokončil nové zjednocovacie procesy, ku ktorým došlo v Európe po rozpade Rímskej ríše a nastalo obdobie, ktoré je označované ako karolínska a otónska renesancia. Charakterizuje ho ekonomický, umelecký a intelektuálny rozmach. V tomto čase sa do kontextu vtedajšej kultúrnej a polilickej Európy dostalo aj naše územie.

Informácie o výstave: http://www.arup.cas.cz/?cat=725

Plagát:

Dedictví Karla Velikého