Prejsť na obsah

Dedičstvo Karola Veľkého

Dedičstvo Karola Veľkého - ilustračný obrázok

ilustracneVýstava Dedičstvo Karola Veľkého
Bratislavský hrad, 17.6.-16.10. 2016

Dňa 17. 6. 2016 bola vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom hrade, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV.

Výstava nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná na dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ako i na niekoľkých menších v Ravenne, Montmajour a v Ľublani. Európskeho projektu sa zúčastnil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky spolu s ďalšími dvanástimi akademickými a pamiatkovými inštitúciami z deviatich európskych krajín. Pre slovenské publikum bola koncepcia výstavy upravená za pomoci inštitúcií zo Slovenska a Maďarska.

KVE_0055.jpgKVE_0096.jpgKVE_0100.jpg

Výstava je na jednej strane zameraná na obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, kedy vzniká súčasná Európa. Zároveň sa snaží primäť návštevníka k zamysleniu nad tým, čo nás s tak dávnym obdobím spojuje. Na strane druhej sa snaží predstaviť kultúrne dedičstvo a bohatstvo ako niečo aktuálne, o čo sa nestačí len starať. Je výzvou k diskusii, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Hlavnou metódou spracovania jednotlivých častí výstavy je aplikácia konceptu „jednoty v rozmanitosti“, ktorý sa stal mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou zmluvou v roku 2004. Návštevník sa tak sám môže zamyslieť nad tým, čo máme pri vnímaní histórie a kultúrneho dedičstva spoločné a v čom môžeme nájsť odlišnosti medzi jednotlivými regiónmi a lokálnymi kultúrami.

Zvláštna pozornosť je venovaná strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby bratislavskej výstavy bola spracovaná časť venovaná Nitriansku, ktoré je tu vnímané v širších stredoeurópskych a európskych súvislostiach.

Na výstavu boli zapožičané predmety od domácich i zahraničných inštitúcií. Exponáty prišli z Holandska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska a Maďarska. Väčšina z nich je na Slovensku po prvýkrát. Rovnako i exponáty zo slovenských zbierok predstavujú unikátnu kolekciu. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z Nitrianska z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z lokality Gradišče nad Bašeljem v Slovinsku alebo z Biskupija Crkvina v Chorvátsku, ďalej exponáty z Ingelheimu a Nijmegen ale i mozaiky z Ravenny.

Pozvánka na výstavu Dedičstvo Karola Veľkého, Bratislavský hrad, 17.6.-16.10. 2016 (PDF, 3998 kB)