Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre - ilustračný obrázok

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci
Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad
Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym
kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom
prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora
v Prievidzi, odozva dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom
umení regiónu, a tiež málo známa
osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1556 † 1648) vo výtvarných
zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov. Cyklus prednášok odštartuje 9. októbra 2018, viac informácií nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA (PDF, 996 kB)