Prejsť na obsah

Chemicko-technologické oddelenie (CHTO) je teraz súčasťou Odboru konzervačnej vedy (OKV Lab)

Chemicko-technologické oddelenie (CHTO) je teraz súčasťou Odboru konzervačnej vedy (OKV Lab) - ilustračný obrázok

V roku 2023 bol na Pamiatkovom úrade SR zriadený Odbor konzervačnej vedy (OKV). Vznikol transformáciou reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR v Bratislave a Levoči s vyše 40-ročnou históriou a ich zlúčením s Chemicko-technologickým oddelením (CHTO). Laboratórium OKV – „OKV Lab“, je dnes jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Je zamerané na fyzikálno-chemický a technologický prieskum, a analýzy deštruktívneho a nedeštruktívneho charakteru všetkých druhov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatkových objektov. Je to široko špecializované pracovisko, ktoré realizuje výskumné a prieskumné práce, priamo súvisiace s reštaurovaním a pamiatkovou obnovou. Svoje služby poskytuje nielen Pamiatkovému úradu SR a iným pamäťovým inštitúciám, ale aj súkromným vlastníkom pamiatok na Slovensku i v zahraničí. Aktívne sa zapája do špecializovaných vedeckých projektov, ktorými významne prispieva k rozšíreniu poznatkov o pamiatkovom fonde Slovenska a jeho obnove.

Odbor riadi: Mgr. Patrik Farkaš, Ph.D.
+421 220 464 417 | patrik.farkas@pamiatky.gov.sk

Služby OKV Lab: Ing. Lenka Vrbiková, PhD.
+421 220 464 402 | lenka.vrbikova@pamiatky.gov.sk

Nový cenník chemicko-technologických služieb OKV Lab: