Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2020

Cena Pamiatkového úradu SR 2020 - ilustračný obrázok

Poznáme nových laureátov ocenenia Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu

26. februára 2020 sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených z týchto 12 nominovaných:

Cena PUSR logoPhDr. Peter Baxa
doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD.
akad. soch. Juraj Maták
Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
PhDr. Viera Plávková
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Juraj Spiritza

Ing. arch. František Fackenberg in memoriam
doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc. in memoriam
akad. mal. Andrej Kuc in memoriam
JUDr. František Kutlík in memoriam
PhDr. Marta Remiášová in memoriam

Členovia komisie v anonymnom hlasovaní rozhodli o 3 nasledovných laureátoch:
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., akad. soch. Juraj Maták a JUDr. František Kutlík in memoriam   

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (*1948)

Michal Slivka sa narodil v obci Letanovce. Počas stredoškolského štúdia na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi sa u neho naplno rozvinul záujem o históriu a po skončení štúdia začal pracovať ako technik pre Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre. V roku 1968 nastúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archeológia. Po zásahu ŠtB musel štúdium v roku 1972 prerušiť a dokončil ho externe v roku 1974. Po úspešnom zavŕšení štúdia začína jeho viacročné pôsobenie na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Najprv v Prešove na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, neskôr na centrále v Bratislave. Počas svojho pôsobenia absolvoval viacero významných archeologických výskumov, napr. Paričov hrad v Trebišove, hrad Šariš vo Veľkom Šariši, hrad Kapušany, karner v Trenčíne či Kostol sv. Egídia v Poprade. Postupne sa vyprofiloval na archeológa s veľkým pamiatkarským cítením. V roku 1981 sa vrátil na Archeologický ústav SAV, kde zotrval až do roku 1992. Tu začal realizovať svoje najväčšie životné dielo – archeologický výskum zaniknutého kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku v Slovenskom raji. V roku 1992 tiež spoluzaložil Trnavskú univerzitu v Trnave, z ktorej v roku 1996 odišiel pôsobiť na Univerzitu Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 – 2004 zastával funkciu vedúceho katedry archeológie na Filozofickej fakulte a ako emeritný docent na nej vyučuje dodnes.

akad. soch. Juraj Maták (*1946)

Reštaurátor Juraj Maták sa narodil v Ružomberku, kde žije dodnes. Po ukončení strednej Školy umeleckého priemyslu v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Najskôr na oddelení dekoratívneho, monumentálneho a všeobecného sochárstva, po troch rokoch prešiel na oddelenie reštaurovania umeleckých a historických pamiatok. Štúdium u profesora Karla Veselého, zakladateľa vedeckého reštaurovania na Slovensku, ukončil v roku 1971. Reštaurovaniu sa venoval prostredníctvom Slovenského fondu výtvarných umení, okrem toho externe pôsobil ako učiteľ na ĽŠU v Ružomberku a tiež externe spolupracoval s Krajským ústavom pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici. Tu sa podieľal na prieskumoch historickej architektúry rímskokatolíckeho kostola v Liptovskom Michale, kaštieľa v Okoličnom a Továrnikoch či kláštora piaristov v Trenčíne. V rokoch 1987 – 1992 pôsobil ak vedúci ateliéru drevenej plastiky, závesného obrazu a nástennej maľby v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Košiciach. Po zrušení ateliéru v roku 1992 nastúpil do Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, kde v dôchodkovom veku pôsobí dodnes. Počas svojej kariéry pracoval na mnohých významných pamiatkach, medzi ktorými nechýbali ani skvostné a vrcholné diela Majstra Pavla z Levoče. Z nástenných malieb to boli napríklad maľovaná renesančná fasáda budovy archívu v Spišskej Sobote, retransfer stredovekých nástenných malieb z Liptovskej Mary inštalovaných v skanzene v Pribyline alebo unikátne fresky v kostolíku v Martinčeku pri Ružomberku.

JUDr. František Kutlík in memoriam (*1922 – †2002)   

Erudovaný právnik a nadšený ochranca pamiatok a prírody František Kutlík sa narodil vo Vrábľoch. V roku 1940 maturoval v Novom Meste nad Váhom a promoval na Slovenskej univerzite v roku 1944. Vysokoškolské štúdium ukončil doktorátom práv, no jeho záujem o históriu a kultúru ho priviedli k pamiatkarskej profesii. Do štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody nastúpil v roku 1966. Tu sa vypracoval ako teoretik a metodik právnej ochrany. Istý čas pôsobil tiež na Ústredí štátnej pamiatkovej starostlivosti a nakoniec na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Po Nežnej revolúcii externe prednášal na Katedre architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. K výsledkom jeho odbornej činnosti patria publikácie Pamiatkové orgány, Trestné činy v pamiatkovej starostlivosti či Právne problémy v pamiatkovej starostlivosti. Svojou širokou publikačnou a rozhlasovou aktivitou prispel k popularizácii slovenskej histórie a tunajších pamiatok. Za propagáciu hlavého mesta získal pamätnú medailu mesta Bratislavy a za obetavú prácu pri ochrane kultúrnych pamiatok a prírody ho viackrát ocenilo Ministerstvo kultúry SR. Svoj dôchodok až do posledných dní trávil v Piešťanoch.

Viac informácií o Cene Alžbety Güntherovej-Mayerovej sa dozviete TU.