Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2019

Cena Pamiatkového úradu SR 2019 - ilustračný obrázok
13. marca 2019 sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených z týchto 7 nominácií:
Mgr. Edita Kušnierová
akad. soch. Juraj Maták
Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
PhDr. Juraj Spiritza
Dušan Tóth
PhDr. Jan (Ješek) Hofman in memoriam
Dr. Vendelín Jankovič, CSc. in memoriam
Vzhľadom k mimoriadne významným životným jubileám členovia komisie rozhodli o 4 nasledovných laureátoch:
Mgr. Edita Kušnierová, Dušan Tóth, PhDr. Jan (Ješek) Hofman in memoriam a Dr. Vendelín Jankovič, CSc. in memoriam

Mgr. Edita Kušnierová (*1948)
Ako lektorka pôsobila v Múzeu Betliar, od roku 1970 do roku 1981 pracovala na Okresnej správe pamiatkovej starostlivosti Rožňava. Ako historička – dokumentátorka sa uplatnila v Múzeu vo sv. Antone a ako samostatná odborná referentka v Matici slovenskej Martin – Literárnom múzeu Brodzany v rokoch 1981 až 1988. V Baníckom múzeu Rožňava – galérii výtvarného umenia pracovala v rokoch 1989 – 1991. Od roku 1992 bola zamestnankyňou Pamiatkového ústavu BA, regionálne pracovisko Rožňava a potom od roku 2002 pracovala na Krajskom pamiatkovom ústave Košice až do odchodu do dôchodku v roku v roku 2009. Publikačnej činnosti s tematikou kultúrnych pamiatok Slovenska, regionálnej histórie, výtvarného umenia, ochrany prírody ale aj spoločenskej a politickej problematiky sa venovala od roku 1970. Prednášala na rôznych odborných konferenciách a seminároch, pripravila scenáre k dokumentárnym TV filmom, je autorkou a spoluautorkou viacerých výstav. Po celoživotnej múzejnej a pamiatkarskej praxi aj v dôchodku aktívne pracuje v občianskych združeniach zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok, dodnes prednáša a publikuje, čím pokračuje v celoživotnej práci popularizácie kultúrneho dedičstva Slovenska a zvlášť Gemera.

Dušan Tóth (*1945)

Má za sebou dlhoročnú kariéru v oblasti dokumentovania pamiatkových objektov. Stál pri zrode Oddelenia grafickej dokumentácie v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v roku 1992 a neskôr aj pri zrode Odboru a Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie na Pamiatkovom úrade SR. V archíve PÚ SR je viac ako 350 objektov zdokumentovaných oddelením grafickej dokumentácie pod jeho vedením (plánových dokumentácií v papierovej forme, pauzákov) a 400 digitálnych objektov z obdobia projektu Digitálny pamiatkový fond, ktoré vznikali pod jeho vedením v oddelení Digitalizácie a grafickej dokumentácie.

PhDr. Jan (Ješek) Hofman in memoriam (*1883 – †1945)

Na Slovensko prišiel v polovici roku 1919 a stal sa prvým referentom pre otázky pamiatkovej starostlivosti Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, od roku 1922 bol jeho vedúcim pracovníkom. V rokoch 1926 – 1938 pracoval ako prednosta Štátneho úradu pre ochranu pamiatok na Slovensku. Súčasne pôsobil ako prvý lektor pamiatkovej starostlivosti v seminári dejín umenia na bratislavskej univerzite. Bol editorom bibliografií teórie pamiatkovej starostlivosti a ochrany, konzervácie a reštaurovania pamiatok a spoluzakladateľ Slovenského múzea v Bratislave. Publikoval v mnohých periodikách a zdôrazňoval význam pamiatkovej osvety, ktorú šíril v záujmových organizáciách, výtvarných spolkoch. Absolvoval študijné cesty po Európe a v roku 1933 po USA. Bol členom rôznych československých vedeckých spoločností. Je považovaný za zakladateľa pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Tento rok oslavujeme 100. výročie od príchodu Jana Hofmana na Slovensko.

Dr. Vendelín Jankovič, CSc. in memoriam (*1915 – †1997)
Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti pamiatkovej starostlivosti 2. polovice 20. storočia na Slovensku. V roku 1946 sa zaradil k zakladateľom Slovenskej historickej spoločnosti a stal sa jej prvým vedeckým tajomníkom. V roku 1959 nastúpil do Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Toto obdobie je považované za najplodnejšiu etapa pracovného i osobného života slovenského historika a archivára. Pôsobenie v pamiatkovej starostlivosti výrazne ovplyvnilo jeho ďalšie odborné smerovanie. Vďaka vynikajúcim znalostiam a perfektnej orientácii v problematike ochrany pamiatok sa postupne zaradil medzi najuznávanejších odborníkov modernej monumentológie. Bol jedným z prvých, ktorí sa systematicky venovali dejinám ochrany pamiatok v Uhorsku a na Slovensku. K propagácii a popularizácii nášho kultúrneho dedičstva prispieval množstvom významných publikácií a článkov. Tento rok uplynie 60 rokov od jeho nástupu na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2019 bude laureátom odovzdaná pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Slávnostné udeľovanie Ceny sa uskutoční v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 27. apríla 2019.

Viac informácií:
/page/cena-pusr