Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2016

Cena Pamiatkového úradu SR 2016 - ilustračný obrázok

Cena PU SR logoCena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016
21.
marca 2016 sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety
Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených z týchto 10 nominácií:

doc.
PhDr. Karol Kahoun, CSc., Ing. Vladimír Kohút, PhDr. Jiří Langer, CSc.,
Mgr. Jozef Medvecký, PhD., PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Silvia
Paulusová, PhDr. Mária Poláková, PhDr. Juraj Spiritza, doc. PhDr.
Ladislav Mlynka, CSc. in memoriam, PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.

Anonymným hlasovaním členovia komisie rozhodli, že v roku 2016 sú laureátmi ceny Mgr. Silvia Paulusová, Ing. Vladimír Kohút a doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. in memoriam.

Cena
Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v
oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety
Güntherovej-Mayerovej 2016 bola po deviaty raz slávnostne udelená
laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických
sídiel. Ocenenie odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona
Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho
kláštora v Červenom Kláštore 23. apríla 2016. Pozvánka (PDF, 1326 kB)