Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2015

Cena Pamiatkového úradu SR 2015 - ilustračný obrázok

Cena PU SR logoCena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 25. apríla 2015 v Červenom Kláštore po ôsmykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Ing. arch. Mária Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam.


Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015 odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 25. apríla 2015.

Príloha: pozvánka (PDF, 116 kB)